ประกาศ : ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน "ห้ามแสดงความคิดเห็น, อัพโหลดภาพ, สื่อ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่พาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ไปในทางเสื่อมเสียเป็นอันขาด" หากพบเห็นกรุณาแจ้งได้โดย : โพสที่บอร์ด หรือ อีเมล์ watsuanvang@gmail.com วางอบายมุขสิ่งเสพติดจิตแจ่มใส วางการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราแล้วจะเบาใจ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดสวนวาง

เรื่องปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
ค่ายปัจฉิมนิเทศน์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ปี 56
ประวัติชีวิตและงานพระอาจารย์บุญนพ
ประวัติวัดสวนวาง   พระพุทธมุญจนาธิบดี (หลวงพ่อวาง)พิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่พระอาจารย์บุญนพและบวชชีพราหมณ์ปี๕๕โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชนมอบสื่อการสอนร.ร.ที่ประสบภัยน้ำท่วมจ.พระนครศรีอยุธยาโครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนบวชศีลจาริณีปี 56 ค่ายจริยธรรม ม.5ร.ร.ตะกั่วป่าเเสนานุกูลปี 56 ค่ายปฐมนิเทศอบรมธรรมะร.ร.บ้านท่าคอยนาง ค่ายปฐมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพปี 56แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ป.1 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ป.2 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ป.3 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ป.4 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ป.5 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ป.6 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.1 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.2 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.3 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.4 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.5 แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ม.6

สมาชิกใหม่ผู้มาเยือน (สมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมร่วมกิจกรรมอัพรูปส่วนตัวด้วยนะครับ)

วันนี้ : 1เมื่อวาน : 0สูงสุด : 154หัวข้อ : 12389สมาชิก : 2831สมาชิกใหม่ : rewat

รูปจากกระดานข่าว

forumlogo

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ประวัติวัดสวน วาง,ชีวิตและงานพระอาจารย์บุญนพ สุทฺธสีโล | ผู้ดูแล : niralai

3 / 3 ภาพชีวิตฆราวาส
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-11 10:01
forumlogo

ธรรมชาติวัดสวนวาง

สัมผัสธรรมชาติป่าอันร่มรืนด้วยน้ำตกและสายธารวัดสวนวาง | ผู้ดูแล : niralai

3 / 4 Re:สัมผัสธรรมชาติป่าไม้และ...
ตอบล่าสุด : dekdoy09-24 20:55
forumlogo

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

ติดต่อวัดสวน วาง,แผนที่การเดินทาง | ผู้ดูแล : niralai

3 / 4 Re:ติดต่อวัดสวนวาง
ตอบล่าสุด : koyoteeii2013-07-04 17:01
forumlogo

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง)พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมีประจำหมู่บ้าน | ผู้ดูแล : niralai

1 / 1 พระพุทธมุญจนาธิบดี (หลวงพ่...
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-06 09:21
forumlogo

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

ข่าวประชาสัมพันธ์วัด สวนวาง | ผู้ดูแล : niralai

3 / 3 ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมบวชะร...
ตอบล่าสุด : niralai2013-12-15 00:48
forumlogo

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมภายในวัด สวนวาง | ผู้ดูแล : niralai

10 / 15 อัลบั้มเมื่อน้องเหมยหวาไปท...
ตอบล่าสุด : niralai05-06 11:25
forumlogo

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม,ค่ายธรรมะ | ผู้ดูแล : niralai

9 / 19 Re:อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนวัด...
ตอบล่าสุด : สุระศิลป์07-07 19:06
forumlogo

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม | ผู้ดูแล : niralai

3 / 3 อบรมจริยธรรม ร.ร.อนุบาลแม่...
ตอบล่าสุด : niralai05-03 11:30
forumlogo

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

อบรมจริยธรรม,เลี้ยงอาหารกลางวัน,มอบสื่อการสอน,ทุนการศึกษา | ผู้ดูแล : niralai

2 / 2 โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชนมอ...
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-08 05:49
forumlogo

พุทธธรรม

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา | ผู้ดูแล : niralai

1 / 1 การใช้หลักพุทธธรรมนำการวิจ...
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-08 06:03
forumlogo

ธรรมะประยุกต์

การประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต | ผู้ดูแล : niralai

2 / 2 ธรรมะย่อยวิกฤต
ตอบล่าสุด : aekcub2013-08-31 16:35
forumlogo

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

รวมเกร็ดคำคมธรรมวาทะพระสุปฏิบันโน | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : พุทธทาส | ปัญญานันทะ | ว.วชิรเมธี | ป.ปยุตฺโต | พระพยอม | พระพิจิตร | พระพิพิธ

0 / 0
forumlogo

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

รวม บทกลอนธรรมะหมวดต่างๆ | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : ชีวิต | เกิด | แก่ | เจ็บ | ตาย | สังขาร | มนุษย์-คน | แม่ | พ่อ | พ่อ-แม่ | กตัญญูกตเวที | ครู-ศิษย์ | ศึกษา | เพื่อน | ศาสนา | สุข-ทุกข์ | กำลังใจ | ความรัก | ครองเรือน | อบายมุข | การงาน | เวลา | ภาษิตนิทัศน์ | กลอนพุทธทาส

2 / 2 เสียงสะทอนจากกลอนธรรม
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-24 11:37
forumlogo

ปฏิบัติธรรม

หลักการปฏิบัติธรรม | ผู้ดูแล : niralai

3 / 7 Re:การ์ตูนฝึกสมาธิแบบสร้าง...
ตอบล่าสุด : taoloei09-17 14:12
forumlogo

ศาสนพิธี

ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา | ผู้ดูแล : niralai

3 / 34 Re:คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธ...
ตอบล่าสุด : wittawatsonsoom10-02 21:36
forumlogo

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คัมภีร์ที่บรรจุคำสอนของพระพุทธศาสนา | ผู้ดูแล : niralai

4 / 5 Re:พระไตรปิฎก (ฉบับเรียนพร...
ตอบล่าสุด : Phan2013-09-28 13:24
forumlogo

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

แบบฟอร์มงานคณะ สงฆ์ | ผู้ดูแล : niralai

1 / 6 Re:แบบฟร์อมและแบบพิมพ์ต่าง...
ตอบล่าสุด : พระปราบศึก10-08 23:16
forumlogo

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา | ผู้ดูแล : niralai

2 / 8 Re:ถ้าจะเปิดอบรมการผลิตสื่...
ตอบล่าสุด : นันทพงศ์10-06 13:02
forumlogo

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา | ผู้ดูแล : niralai

3 / 6 Re:สือ่สอนที่ดีที่สุด
ตอบล่าสุด : jumrus10-01 09:50
forumlogo

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่ | ผู้ดูแล : niralai

1 / 1 ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเ...
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-11 16:56
forumlogo

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

เทคนิควิธีการ สอนพระพุทธศาสนา | ผู้ดูแล : niralai

5 / 92 Re:เทคนิคการสอนจริยธรรม (ร...
ตอบล่าสุด : nongsao09-16 19:20
forumlogo

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

คู่มือการอบรมจริยธรรม,คู่มือเข้าค่ายธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ | ผู้ดูแล : niralai

46 / 1249 Re:คำคมคารมปราชญ์
ตอบล่าสุด : ญาณโชติ10-12 20:28
forumlogo

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

สื่อเกมธรรมะพุทธ ศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี | ผู้ดูแล : niralai

28 / 540 Re:หนังสือเกมจับผิดภาพลับส...
ตอบล่าสุด : moosai10-10 20:07
forumlogo

เกมคุณธรรม

เกมคุณธรรมะ,เกมธรรมะค่ายพุทธบุตร | ผู้ดูแล : niralai

27 / 91 Re:กิจกรรมประกอบท่าทาง
ตอบล่าสุด : art20019209-14 22:36
forumlogo

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด พ.อ.สมพงษ์ มหาปุญโญ สำนวนไทยมิติใหม่,มิติใหม่มงคลชีวิต,ปฏิจจสมุปบาท-อานาปานสติ | ผู้ดูแล : niralai

4 / 33 Re:CD-ROM สื่อการสอนมัลติม...
ตอบล่าสุด : dekdoy09-19 09:51
forumlogo

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอน PowerPoint | ผู้ดูแล : niralai

304 / 4217 Re:สื่อการสอนที่ดีที่สุดคร...
ตอบล่าสุด : nanthapong10-23 19:37
forumlogo

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอนหนัง กระดาษ | ผู้ดูแล : niralai

54 / 119 Re:ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอ...
ตอบล่าสุด : รตนโชโต10-05 11:43
forumlogo

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน iPutธรรมะ | ผู้ดูแล : niralai

2 / 8 Re:สื่อการสอน iPutธรรมะ
ตอบล่าสุด : dekdoy09-19 09:57
forumlogo

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอน Popup | ผู้ดูแล : niralai

2 / 23 Re:ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอ...
ตอบล่าสุด : รตนโชโต10-05 11:23
forumlogo

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : น.ธ .-ธ.ศ.ตรี | น.ธ .-ธ.ศ.โท | น.ธ .-ธ.ศ.เอก

7 / 57 Re:DVD สื่อการสอนธรรมศึกษา...
ตอบล่าสุด : dekdoy09-24 19:05
forumlogo

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ | ผู้ดูแล : niralai

13 / 179 Re:รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ ...
ตอบล่าสุด : prachoburi10-01 13:23
forumlogo

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมกรอบ รูปPhotoshop | ผู้ดูแล : niralai

25 / 369 Re:รวมกรอบรูป Photoshopชุด...
ตอบล่าสุด : ญาณโชติ09-16 16:21
forumlogo

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพ Gif แอนนิเมชั่น | ผู้ดูแล : niralai

6 / 135 Re:สื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว...
ตอบล่าสุด : Jumratt255709-15 21:14
forumlogo

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพพุทธประวัติจิตกรต่างๆ | ผู้ดูแล : niralai

14 / 236 Re:รวมภาพพุทธประวัติ ชุดที...
ตอบล่าสุด : prachoburi09-30 13:09
forumlogo

เพลงธรรมะ MP3

เพลงธรรมะ MP3 | ผู้ดูแล : niralai

0 / 4 Re:สื่อการสอน
ตอบล่าสุด : หมูอ้วน06-22 22:31
forumlogo

VDO คาราโอเกะธรรมะ

VDO คาราโอเกะธรรมะ | ผู้ดูแล : niralai

52 / 73 Re:คาราโอเกะธรรมะ "เพลงลูก...
ตอบล่าสุด : bualoy08-29 01:11
forumlogo

Flash Slide Show

Flash Slide Show | ผู้ดูแล : niralai

1 / 15 Re:เข้าวัดถึงวัดหรือยัง
ตอบล่าสุด : dekdoy09-24 19:26
forumlogo

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

แจกหนังสือ-CD ธรรมะฟรี,จำหน่ายหนังสือ-CDธรรมะ | ผู้ดูแล : niralai

2 / 2 แหล่งแจก CD ธรรมะ + หนังสื...
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-26 16:53
forumlogo

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม | ผู้ดูแล : niralai

48 / 66 Re:คติธรรรมจากเฟสบุ๊คsutta...
ตอบล่าสุด : anek09-01 10:40
forumlogo

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

คลิป VDO ดีดีมีสาระ | ผู้ดูแล : niralai

2 / 23 Re:คลิปvdo
ตอบล่าสุด : พระกฤษดา10-06 17:58
forumlogo

VDO นิทานสุภาษิต

VDO นิทานสุภาษิต | ผู้ดูแล : niralai

9 / 22 Re:VDO นิทานสุภาษิต 1 - 6
ตอบล่าสุด : พระแพงพันธ์09-10 13:29
forumlogo

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ | ผู้ดูแล : niralai

1 / 10 Re:การ์ตูนพุทธศาสดา
ตอบล่าสุด : dekdoy09-17 12:12
forumlogo

VDO นิทานชาดก

VDO นิทานชาดก | ผู้ดูแล : niralai

9 / 11 Re:มาตุโปสกชาดก พญาช้างผู้...
ตอบล่าสุด : blackcherry2013-11-11 10:20
forumlogo

นิทานธรรมะ

นิทานธรรมะ | ผู้ดูแล : niralai

4 / 6 Re:เรื่อง..มีดโกนหนวด....
ตอบล่าสุด : kla09-05 13:35
forumlogo

นิยายอิงธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ | ผู้ดูแล : niralai

0 / 0
forumlogo

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน | ผู้ดูแล : niralai

2 / 2 ฟังธรรมหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ...
ตอบล่าสุด : niralai2013-08-03 20:59
forumlogo

การ์ตูนธรรมะ

การ์ตูนธรรมะ | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : พระพยอม | หลวงพี่เอี้ยง | กฎแห่งกรรม | ไอ้แป้น | เรื่องสั้น | หลวงปู่จรัญ | เซน | ประวัติในหลวง | ไสลด์นิทาน

0 / 0
forumlogo

โรงมหรสพทางวิญญาณ

โรงมหรสพทางวิญญาณ | ผู้ดูแล : niralai

1 / 3 商贸信息发布软件效果好吗?2014-05-13 16...
ตอบล่าสุด : xlcv055305-13 15:44
forumlogo

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย | ผู้ดูแล : niralai

4 / 28 Re:คู่มือพระนักเทศน์
ตอบล่าสุด : Phongsura09-30 09:59
forumlogo

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม | ผู้ดูแล : niralai

17 / 105 Re:หวยเจ็ดตัวสร้างครอบครัว...
ตอบล่าสุด : satip09-29 09:10
forumlogo

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

รวมสื่อการสอนพระพุทธศาสนาต่างๆลงแผ่น DVD | ผู้ดูแล : niralai

14 / 32 Re:DVD รวมสื่อการสอนพระพุท...
ตอบล่าสุด : dekdoy09-24 19:41
forumlogo

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย | ผู้ดูแล : niralai

24 / 119 Re:เกมวาดภาพระบายสี 2
ตอบล่าสุด : charchit09-25 23:44
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนป.1 | ใบงานป.1 | สื่อPowerPointป.1 | สื่อมัลติมีเดียป.1

1 / 4 Re:จากใจผู้รวบรวมจัดทำ DVD...
ตอบล่าสุด : dekdoy09-19 12:03
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนป.2 | ใบงานป.2 | สื่อPowerPointป.2 | สื่อมัลติมีเดียป.2

1 / 1 ดีมาก
ตอบล่าสุด : tuangsakda04-30 21:17
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนป.3 | ใบงานป.3 | สื่อPowerPointป.3 | สื่อมัลติมีเดียป.3

0 / 0
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนป.4 | ใบงานป.4 | สื่อPowerPointป.4 | สื่อมัลติมีเดียป.4

0 / 0
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนป.5 | ใบงานป.5 | สื่อPowerPointป.5 | สื่อมัลติมีเดียป.5

1 / 1 ขออนุญาตนำไปสอนนักเรียนบนด...
ตอบล่าสุด : puline2013-12-17 11:35
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนป.6 | ใบงานป.6 | สื่อPowerPointป.6 | สื่อมัลติมีเดียป.6

1 / 3 Re:อยากได้ข้อสอบมงคล๓๘ พร้...
ตอบล่าสุด : วรนุช25292013-11-28 08:33
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนม.1 | ใบงานม.1 | สื่อPowerPointม.1 | สื่อมัลติมีเดียม.1

1 / 1 สิ่งดีๆ
ตอบล่าสุด : วิษณุ2013-08-26 10:15
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนม.2 | ใบงานม.2 | สื่อPowerPointม.2 | สื่อมัลติมีเดียม.2

1 / 2 Re:55
ตอบล่าสุด : nop25172013-08-15 20:43
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนม.3 | ใบงานม.3 | สื่อPowerPointม.3 | สื่อมัลติมีเดียม.3

1 / 2 Re:ขอหน่อยครับ
ตอบล่าสุด : teerapong09-19 07:51
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนม.4 | ใบงานม.4 | สื่อPowerPointม.4 | สื่อมัลติมีเดียม.4

0 / 0
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนม.5 | ใบงานม.5 | สื่อPowerPointม.5 | สื่อมัลติมีเดียม.5

0 / 0
forumlogo

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6(วันนี้ 1)

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : แผนการสอนม.6 | ใบงานม.6 | สื่อPowerPointม.6 | สื่อมัลติมีเดียม.6

0 / 0
forumlogo

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ ใช้ประกอบการสอนวิชาพระพุทธศา | ผู้ดูแล : niralai

1 / 14 Re:สื่อมัลติมีเดียใชประกอบ...
ตอบล่าสุด : golf757708-30 19:48
forumlogo

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

เรียนรู้การใช้งานเว็บPhpwind | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : เรียนรู้การใช้งานเว็บPhpwind8.3-8.7 | เรียนรู้การใช้งานเว็บPhpwind9.0

0 / 0 Videoวิธีตั้งค่ารหัสความปล...
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-21 22:26
forumlogo

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

ผู้ดูแล : niralai

4 / 31 Re:โปรแกรมทำการ์ตูนแอนิเมช...
ตอบล่าสุด : Hatai10-09 17:02
forumlogo

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

ผู้ดูแล : niralai

3 / 6 Re:โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Vid...
ตอบล่าสุด : art20019209-16 22:37
forumlogo

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

ผู้ดูแล : niralai

1 / 4 Re:โปรแกรมทำสไลด์โชว์สวยๆ ...
ตอบล่าสุด : พระปราบศึก09-15 14:01
forumlogo

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

ผู้ดูแล : niralai

3 / 6 Re:Software สร้างรูปติดบัต...
ตอบล่าสุด : dekdoy09-21 13:24
forumlogo

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

ผู้ดูแล : niralai

5 / 5 ขอบคุณ
ตอบล่าสุด : art20019209-16 22:27
forumlogo

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : Word2003 | PowerPoint2003 | Excel2003

1 / 1 ขอบคุณ
ตอบล่าสุด : odhata2013-05-27 19:53
forumlogo

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : Word2007 | PowerPoint2007 | Excel2007

0 / 0 Videoการใช้งาน PowerPoint ...
ตอบล่าสุด : niralai09-02 21:48
forumlogo

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010 | ผู้ดูแล : niralai
หมวดหมู่ย่อย : Word2010 | PowerPoint2010 | Excel2010

0 / 0 Videoวิธีแปลงไฟล์ PowerPoi...
ตอบล่าสุด : niralai2013-03-19 14:54
forumlogo

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

ผู้ดูแล : niralai

1 / 2 Re:บทเรียนออนไลน์ PhotoSho...
ตอบล่าสุด : Thawon01-16 17:26
forumlogo

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์

ผู้ดูแล : niralai

3 / 3 Re:โปรแกรมทำการ์ตูนแอนิเมช...
ตอบล่าสุด : phong08-29 22:25

ข่าวพระพุทธศาสนา

เพิ่มลิงค์เพื่อนบ้าน

ลิงค์เพื่อนบ้าน

  • phpwindthai.net
  • เครือข่ายอนุรักษ์เขาแม่นางขาว
  • doothaithai
  • วัดแก่งกระจาน
  • วัดคึกคัก
  • พุทธทาสศึกษา
  • อีสานอินดี้
  • 9notebook
  • speedtest
  • buysell2.com

ขึ้นไปข้างบน
sharethis