niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : phitsanus09-03 15:35

ตอบ214 อ่าน7312
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : phitsanus09-03 15:13

ตอบ181 อ่าน5945
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาเอก] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : phitsanus09-03 14:57

ตอบ178 อ่าน5935
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : phitsanus09-03 14:30

ตอบ396 อ่าน13070
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : phisanu09-03 13:53

ตอบ98 อ่าน2922
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 305เกมส์ฝึกคิด

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : วรา09-03 10:16

ตอบ87 อ่าน2413
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : วรา09-03 10:14

ตอบ96 อ่าน5388
niralai

[รวมภาพพุทธประวัติ] รวมภาพพุทธประวัติ ชุดที่ 1...

เริ่มโดย : niralai2013-03-30 โพสต์ล่าสุด : วรา09-03 10:11

ตอบ39 อ่าน1818
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 177กฎแห่งกรรม

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : วันชัย09-03 09:43

ตอบ11 อ่าน658
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 228หลักธรรมนำชาวพุทธ

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : cmnasai253209-03 09:30

ตอบ6 อ่าน732
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 336เบญจศีล

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : cmnasai253209-03 07:27

ตอบ6 อ่าน52
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาเอก] ข้อสอบและเฉลยธ.ศ.เอกปี 254...

เริ่มโดย : niralai2013-09-07 โพสต์ล่าสุด : quality09-02 19:12

ตอบ20 อ่าน992
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 096 แบบฝึกหัดอกุศลมูล

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-02 18:16

ตอบ11 อ่าน874
phaisit2011

[ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง] ไม่ชอบเสียงตอนเปิดเพจ V

เริ่มโดย : phaisit20112015-09-02 โพสต์ล่าสุด : niralai09-02 16:30

ตอบ1 อ่าน25
niralai

[รวมกรอบรูปPhotoshop] รวมกรอบรูปPhotoshopชุดที่1...

เริ่มโดย : niralai2015-05-01 โพสต์ล่าสุด : tawintepgoon09-01 19:08

ตอบ2 อ่าน102
tawintepgoon

[รวมกรอบรูปPhotoshop] ขอบพระคุณอีกครั้ง

เริ่มโดย : tawintepgoon2015-09-01 โพสต์ล่าสุด : tawintepgoon09-01 19:06

ตอบ0 อ่าน4
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] เกมชุดที่ 2 จับคู่ธรรมะ-พ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : กานต์พิชชา09-01 18:07

ตอบ54 อ่าน4942
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] VDOสรุปธรรมวิภาคหมวด ๒

เริ่มโดย : niralai2013-07-05 โพสต์ล่าสุด : phaisit201109-01 16:23

ตอบ12 อ่าน894
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] ข้อสอบและเฉลยธ.ศ.ตรีปี 254...

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : phaisit201109-01 16:21

ตอบ48 อ่าน2022
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : วันชัย09-01 13:07

ตอบ59 อ่าน2835

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />