niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.3] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : Apirat11-27 10:51

ตอบ60 อ่าน9530
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 200พุทธประวัติแบบทดสอบ

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : บอลลูนฐานธํม11-27 06:26

ตอบ38 อ่าน1668
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 236ศาสนพิธี2

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : พรชัยไหมทอง11-26 21:18

ตอบ43 อ่าน1710
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 333ศาสนพิธี

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : พรชัยไหมทอง11-26 21:14

ตอบ8 อ่าน96
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 063 เด็กเอ๋ยเด็กดี

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : พระทวีวัฒน์11-26 20:47

ตอบ73 อ่าน3703
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 203นำเสนอพุทธประวัติ

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : พรชัยไหมทอง11-26 19:59

ตอบ69 อ่าน2961
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : siriwut11-26 18:55

ตอบ243 อ่าน8213
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาเอก] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : siriwut11-26 18:54

ตอบ204 อ่าน6907
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] ข้อสอบและเฉลยธ.ศ.ตรีปี 254...

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : splash11-26 18:35

ตอบ53 อ่าน2224
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : peegapu11-26 18:15

ตอบ191 อ่าน6500
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : peegapu11-26 17:35

ตอบ431 อ่าน14492
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.6...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : meawsa11-26 09:30

ตอบ45 อ่าน2378
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 041 มงคลสูตร

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:48

ตอบ11 อ่าน945
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 268บทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:44

ตอบ26 อ่าน1398
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 140หน้าที่ชาวพุทธ2

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:43

ตอบ25 อ่าน1034
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 126หน้าที่ของคนไทย

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:28

ตอบ29 อ่าน1125
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 167ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย...

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:25

ตอบ14 อ่าน1080
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 018 สถานการณ์เสียแผ่นดิน14...

เริ่มโดย : niralai2013-04-04 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:19

ตอบ35 อ่าน2039
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 348สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศ...

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:14

ตอบ6 อ่าน199
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 301การบริหารจิตและการเจริญ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ปริน11-24 20:09

ตอบ31 อ่าน1623

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />