niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.6] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : rewat10-26 12:03

ตอบ31 อ่าน4753
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.3] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : podpy10-24 19:43

ตอบ53 อ่าน6779
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : taa2jai10-23 21:58

ตอบ176 อ่าน5371
ญาณโชติ

[ สื่อการสอนPowerPoint] สื่อการสอนที่ดีที่สุดครับ

เริ่มโดย : ญาณโชติ2014-09-27 โพสต์ล่าสุด : nanthapong10-23 19:37

ตอบ1 อ่าน28
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 129ประวัติธงชาติไทย

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : nanthapong10-23 19:35

ตอบ25 อ่าน821
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 040 Buddhataspoetry(พุทธทท...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : nanthapong10-23 19:33

ตอบ8 อ่าน716
นันทพงศ์

[ พูดคุยเรื่องทั่วไป] จาก ครูคชด.

เริ่มโดย : นันทพงศ์2014-10-06 โพสต์ล่าสุด : nanthapong10-23 19:25

ตอบ2 อ่าน45
nongbell

[เว็บ PHPwind 9.0] สอบถามครับ อยากลบตรงนี้ครั...

เริ่มโดย : nongbell2014-10-23 โพสต์ล่าสุด : nongbell10-23 06:23

ตอบ0 อ่าน8
niralai

[เว็บ PHPwind 9.0] แจกปลั๊กอิน baidushare เอา...

เริ่มโดย : niralai2013-05-21 โพสต์ล่าสุด : nongbell10-23 00:24

ตอบ1 อ่าน576
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 120หน้าที่พระ

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : รตนโชโต10-22 21:04

ตอบ5 อ่าน358
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 08:00

ตอบ144 อ่าน4335
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 07:56

ตอบ312 อ่าน9659
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] VDOสรุปธรรมวิภาคหมวด ๖

เริ่มโดย : niralai2013-07-05 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 05:50

ตอบ1 อ่าน479
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] VDOสรุปคิหิปฏิบัติอบายมุข ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-06 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 05:47

ตอบ3 อ่าน506
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 05:40

ตอบ80 อ่าน2112
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.1] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-17 07:23

ตอบ67 อ่าน5468
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-17 07:18

ตอบ31 อ่าน1312
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 282อคติ4(การ์ตูน)(มีเนื้อห...

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : วิชยุตม์10-15 07:36

ตอบ10 อ่าน790
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คำคมคารมปราชญ์

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ10-12 20:28

ตอบ60 อ่าน1652
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือโฆษกเสียงทอง งานยกช่...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ10-12 20:27

ตอบ47 อ่าน2559

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
sharethis