niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.4] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-23 โพสต์ล่าสุด : man2054108-23 06:59

ตอบ13 อ่าน1106
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 305เกมส์ฝึกคิด

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 21:37

ตอบ52 อ่าน1392
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 240ตากับตีน

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 21:30

ตอบ38 อ่าน866
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 232การเป็นบุตรที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 21:25

ตอบ47 อ่าน1230
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 202สื่อการสอนพุทธประวัติ

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : พระพรม08-22 21:05

ตอบ33 อ่าน1152
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] สือการสอน PowerPoint มีทั้...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : พระพรม08-22 21:04

ตอบ124 อ่าน14525
niralai

[สื่อการสอน iPutธรรมะ] ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอน "...

เริ่มโดย : niralai2014-08-22 โพสต์ล่าสุด : niralai08-22 21:02

ตอบ1 อ่าน21
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 116 ทิศ ๖

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:59

ตอบ26 อ่าน715
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 230อบายมุข6

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:53

ตอบ45 อ่าน1409
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 231การเป็นพลเมืองที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:48

ตอบ13 อ่าน438
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 283เยาชน5ดี-(ทุกชั้นเรียน)

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:43

ตอบ37 อ่าน858
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] เกมชุดที่ 7 กว่าจะมาเป็นพุ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : TaTo08-22 20:43

ตอบ13 อ่าน718
niralai

[สื่อการสอน Popup] ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอน ส...

เริ่มโดย : niralai2014-08-22 โพสต์ล่าสุด : niralai08-22 20:39

ตอบ2 อ่าน24
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] เกมชุดที่ 1ไขภาพปริศนาพุทธ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : TaTo08-22 20:36

ตอบ11 อ่าน773
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 063 เด็กเอ๋ยเด็กดี

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:20

ตอบ43 อ่าน2020
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 098 ชีวิตวัยรุ่น

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:16

ตอบ62 อ่าน1851
niralai

[สื่อการสอน Popup] สื่อการสอนPopupธรรมะ เรื่อ...

เริ่มโดย : niralai2014-08-22 โพสต์ล่าสุด : niralai08-22 20:13

ตอบ0 อ่าน16
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 306บุญ - บาป

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:11

ตอบ43 อ่าน1275
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 311ความประมาท

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : เรน08-22 20:05

ตอบ18 อ่าน594
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 101 เพื่อนที่ดีของเพื่อน

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : chatewat08-22 18:31

ตอบ32 อ่าน1119

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

แท็กร้อนแรง


ขึ้นไปข้างบน
sharethis