pongkru

[สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา ม.3] สื่อ

เริ่มโดย : pongkru2014-08-28 โพสต์ล่าสุด : New12073110-30 19:27

ตอบ1 อ่าน113
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ม.3] ข้อสอบพระพุทธศาสนากลางภาคม...

เริ่มโดย : niralai2014-06-02 โพสต์ล่าสุด : New12073110-30 19:16

ตอบ6 อ่าน248
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] ข้อสอบและเฉลยธ.ศ.โทปี 2547...

เริ่มโดย : niralai2013-05-14 โพสต์ล่าสุด : nongsao10-30 12:03

ตอบ21 อ่าน994
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 13 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ10-29 21:00

ตอบ18 อ่าน966
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.4] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-23 โพสต์ล่าสุด : ศิริยา10-29 20:31

ตอบ7 อ่าน802
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.5] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : teachercom10-29 17:47

ตอบ64 อ่าน5451
niralai

[รวมภาพพุทธประวัติ] รวมภาพพุทธประวัติ ชุดที่ 2...

เริ่มโดย : niralai2013-03-30 โพสต์ล่าสุด : teachercom10-29 17:09

ตอบ49 อ่าน1923
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : teachercom10-29 17:03

ตอบ49 อ่าน2097
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.5] คู่มือครูแผนการจัดการเรียน...

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : teachercom10-29 16:59

ตอบ12 อ่าน841
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.5] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : teachercom10-29 16:58

ตอบ8 อ่าน581
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.5] แผนผังสาระการเรียนรู้(มาตร...

เริ่มโดย : niralai2013-05-17 โพสต์ล่าสุด : teachercom10-29 16:43

ตอบ9 อ่าน589
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : teachercom10-29 16:07

ตอบ80 อ่าน2793
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.6] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-30 โพสต์ล่าสุด : พระสมชาย10-28 22:29

ตอบ46 อ่าน1804
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-03-21 โพสต์ล่าสุด : teeboat10-28 20:16

ตอบ23 อ่าน1606
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : teeboat10-28 20:13

ตอบ145 อ่าน4365
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : teeboat10-28 20:06

ตอบ177 อ่าน5410
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 083 จิตวิทยาสอนวัยรุ่น

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : Manyungshu10-27 17:02

ตอบ15 อ่าน1116
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 165สื่ออันตราย

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : Manyungshu10-27 17:01

ตอบ10 อ่าน506
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 128การแก้ปัญหายาเสพติด

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ10-27 16:33

ตอบ25 อ่าน987
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 061 นำเสนอการ์ตูนธรรมะ

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ10-27 16:32

ตอบ35 อ่าน1143

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
sharethis