niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 100 หน้าที่ชาวพุทธ

เริ่มโดย : niralai2013-05-16 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 18:27

ตอบ15 อ่าน811
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 071 พิษภัยของบุหรี่และวิธี...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 18:25

ตอบ18 อ่าน744
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 052 ศีล 5พื้นฐานการดำเนินช...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 18:24

ตอบ15 อ่าน583
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 232การเป็นบุตรที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 18:18

ตอบ37 อ่าน831
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 306บุญ - บาป

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 18:14

ตอบ36 อ่าน877
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 102 เพื่อนแท้

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 18:11

ตอบ24 อ่าน707
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 305เกมส์ฝึกคิด

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 18:09

ตอบ45 อ่าน1037
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 138แปลกมั๊ย

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : chaturong04-24 17:58

ตอบ12 อ่าน376
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คำคมคารมปราชญ์

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : wiwek251704-24 11:11

ตอบ40 อ่าน1085
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คำคมคารมธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : wiwek251704-24 11:08

ตอบ45 อ่าน1254
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือวิทยากรโครงการอิ่มบญ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : wiwek251704-24 11:06

ตอบ10 อ่าน694
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] โต้วาทีวันสามเณร

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : wiwek251704-24 11:02

ตอบ12 อ่าน511
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือพระวิทยากร

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : wiwek251704-24 10:59

ตอบ37 อ่าน1036
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือการจัดอบรม สามเณรภาค...

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : wiwek251704-24 10:42

ตอบ63 อ่าน2147
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายจุดเทียนปัญญา

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : panzaek04-20 21:40

ตอบ31 อ่าน1081
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 056 ภาพทายนิสัย

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-20 16:52

ตอบ37 อ่าน1347
chokdee

[คลิป VDO ดีดีมีสาระ] คลิปvdo

เริ่มโดย : chokdee2013-08-22 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-20 16:00

ตอบ7 อ่าน353
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-20 15:55

ตอบ25 อ่าน953
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 293นิทานอย่าเห็นแก่หวย

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 18:17

ตอบ5 อ่าน278
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 273(ปริศนาเฉลย)โอวาท 3พระร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 18:13

ตอบ6 อ่าน340

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle


ขึ้นไปข้างบน
sharethis