niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 085 จุดเด่นของพระพุทธศาสนา

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-20 14:40

ตอบ8 อ่าน525
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 286พุทธสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-20 14:30

ตอบ27 อ่าน901
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] หลักสูตรธรรมศึกษาโท

เริ่มโดย : niralai2013-05-14 โพสต์ล่าสุด : prasat09-19 19:08

ตอบ49 อ่าน1417
chainarong

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] ขอแบบเรียนธรรมศึกษาโท

เริ่มโดย : chainarong2014-06-17 โพสต์ล่าสุด : prasat09-19 19:07

ตอบ2 อ่าน103
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : prasat09-19 18:59

ตอบ169 อ่าน4950
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 224ศาสนาในวัฒนธรรมไทย

เริ่มโดย : niralai2013-07-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:58

ตอบ7 อ่าน431
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 102 เพื่อนแท้

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:57

ตอบ31 อ่าน998
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 047 พระรัตนตรัย (ฉบับนำไป...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:56

ตอบ14 อ่าน690
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 062 เรื่องของกบตัวเล็กๆ ตั...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:55

ตอบ19 อ่าน829
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 297คำถาม ใครตอบเอ่ย

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:52

ตอบ43 อ่าน1095
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 284อสรพิษ4ตัว(ความโกรธ)(มี...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:51

ตอบ14 อ่าน595
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 281ธรรมะจากตาลบัตร

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:50

ตอบ16 อ่าน579
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 290นิทานเลือดแม่เพื่อลูก

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:49

ตอบ25 อ่าน855
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 055 ทดสอบภาษาบาลี

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:48

ตอบ13 อ่าน621
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 034 สติปัฏฐานสี่

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:47

ตอบ6 อ่าน776
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 025 ไตรสิกขา

เริ่มโดย : niralai2013-05-14 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:46

ตอบ17 อ่าน674
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 038 พระพุทธศาสนากับการเมือ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:41

ตอบ17 อ่าน1346
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 283เยาชน5ดี-(ทุกชั้นเรียน)

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:40

ตอบ51 อ่าน1009
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 232การเป็นบุตรที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:39

ตอบ55 อ่าน1368
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 276ความหมายบทสวดพาหุง

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ09-19 17:39

ตอบ12 อ่าน549

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
sharethis