niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 15:14

ตอบ40 อ่าน1744
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 14:53

ตอบ31 อ่าน1370
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 14:39

ตอบ27 อ่าน1409
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 14:26

ตอบ32 อ่าน1584
yodkrit

[ พูดคุยเรื่องทั่วไป] นิมนต์แสดงธรรม

เริ่มโดย : yodkrit2014-10-01 โพสต์ล่าสุด : yodkrit10-01 14:24

ตอบ0 อ่าน6
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 14:14

ตอบ76 อ่าน5022
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 14:00

ตอบ53 อ่าน2456
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 13 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 13:23

ตอบ16 อ่าน891
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-01 12:44

ตอบ141 อ่าน4096
ญาณโชติ

[โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา] สือ่สอนที่ดีที่สุด

เริ่มโดย : ญาณโชติ2014-09-19 โพสต์ล่าสุด : jumrus10-01 09:50

ตอบ1 อ่าน44
niralai

[การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น] โปรแกรมทำการ์ตูนแอนิเมชั่น...

เริ่มโดย : niralai2014-08-29 โพสต์ล่าสุด : jumrus10-01 09:42

ตอบ10 อ่าน235
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 164สรุปบาป ๗ ประการ

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : Phongsura09-30 22:56

ตอบ8 อ่าน453
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.4] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-26 โพสต์ล่าสุด : sawankharam09-30 22:46

ตอบ49 อ่าน1770
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 178กรรม 12

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : Phongsura09-30 18:50

ตอบ9 อ่าน660
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 200พุทธประวัติแบบทดสอบ

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : prachoburi09-30 14:30

ตอบ25 อ่าน1062
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 201พุทธประวัติศพอ.1

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : prachoburi09-30 14:18

ตอบ13 อ่าน639
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 309คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : prachoburi09-30 14:12

ตอบ23 อ่าน663
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 051 ศีล 5

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : prachoburi09-30 14:09

ตอบ31 อ่าน1353
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 053 ประวัติพระพุทธเจ้า

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : prachoburi09-30 14:02

ตอบ37 อ่าน1340
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 190นำเสนอ จริยธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : prachoburi09-30 13:55

ตอบ23 อ่าน667

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
sharethis