niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 191บทสวดทำวัตร(มจร.)

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : wattananusas12-04 16:12

ตอบ33 อ่าน1108
niralai

[สื่อการสอน Popup] สื่อการสอนPopupธรรมะ เรื่อ...

เริ่มโดย : niralai2014-08-22 โพสต์ล่าสุด : ปลัดอดุลย์12-03 22:02

ตอบ18 อ่าน1073
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 275เกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด...

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : wat12-02 07:04

ตอบ18 อ่าน1110
niralai

[การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น] โปรแกรมทำการ์ตูนแอนนิเมชั่...

เริ่มโดย : niralai2014-08-31 โพสต์ล่าสุด : winxpmanager11-28 11:00

ตอบ28 อ่าน2417
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายเพื่อน

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 23:40

ตอบ92 อ่าน3279
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายในหลวง

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 23:27

ตอบ40 อ่าน1677
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] แผ่นพับสาระธรรมนำชีวิตข้อค...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 23:25

ตอบ35 อ่าน1614
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] ค่ายเยาวชนสมานฉันท์

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 23:22

ตอบ15 อ่าน1091
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] โต้วาทีวันสามเณร

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 23:19

ตอบ30 อ่าน1389
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือวิทยากรโครงการอิ่มบญ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 23:09

ตอบ22 อ่าน1904
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] แนะนำหลักสูตรการอบรมคุณธรร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 22:19

ตอบ49 อ่าน1855
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายพระคุณพ่อ-แม่

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 22:11

ตอบ130 อ่าน3492
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายพระคุณครู

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 22:02

ตอบ100 อ่าน3394
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือเข้าค่ายจริยธรรมมัธย...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 21:46

ตอบ27 อ่าน1457
ิbuddhawajana

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] กด

เริ่มโดย : ิbuddhawajana2016-11-26 โพสต์ล่าสุด : ิbuddhawajana11-26 21:42

ตอบ0 อ่าน13
niralai

[สื่อการสอนหนังกระดาษ] ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอนหน...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : tazai11-18 13:35

ตอบ18 อ่าน1577
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] ข้อสอบและเฉลยธ.ศ.ตรีปี 254...

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : ๋jam11-18 00:12

ตอบ61 อ่าน2666
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : ๋jam11-17 21:50

ตอบ483 อ่าน17196
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : ๋jam11-17 21:42

ตอบ230 อ่าน7804
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : ๋jam11-17 21:40

ตอบ124 อ่าน4189

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />