niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : 093059429408-02 07:22

ตอบ112 อ่าน3439
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : noi18908-02 00:42

ตอบ143 อ่าน4273
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 303อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ต้นตาลตาลเดี่ยว08-02 00:39

ตอบ14 อ่าน532
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] หลักสูตรธรรมศึกษาโท

เริ่มโดย : niralai2013-05-14 โพสต์ล่าสุด : noi18908-02 00:38

ตอบ39 อ่าน1187
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 217พุทธประวัติ(ครูเฉลิมศัก...

เริ่มโดย : niralai2013-07-09 โพสต์ล่าสุด : ต้นตาลตาลเดี่ยว08-02 00:31

ตอบ11 อ่าน509
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : noi18908-02 00:29

ตอบ61 อ่าน1693
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 201พุทธประวัติศพอ.1

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : ต้นตาลตาลเดี่ยว08-02 00:23

ตอบ7 อ่าน512
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : noi18908-02 00:00

ตอบ243 อ่าน7308
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาเอก] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : Thonkla08-01 13:33

ตอบ112 อ่าน3348
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 1 -...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : praknong2308-01 12:06

ตอบ15 อ่าน983
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอาร์ท ชุดที่ 71 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : praknong2308-01 12:02

ตอบ19 อ่าน1011
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 81 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : praknong2308-01 11:59

ตอบ37 อ่าน1254
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายจุดเทียนปัญญา

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : anuwat11108-01 10:44

ตอบ40 อ่าน1393
niralai

[รวมกรอบรูปPhotoshop] รวมกรอบรูป Photoshopชุดที่...

เริ่มโดย : niralai2013-03-17 โพสต์ล่าสุด : shwe07-31 23:57

ตอบ36 อ่าน1312
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] ข้อมูลหลักสูตรค่ายพุทธบุตร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : anamayo9907-31 18:15

ตอบ20 อ่าน883
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : anamayo9907-31 18:14

ตอบ75 อ่าน2029
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือพระวิทยากรค่ายพุทธบุ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : anamayo9907-31 18:13

ตอบ32 อ่าน1136
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายพระคุณพ่อ-แม่

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : anamayo9907-31 18:11

ตอบ59 อ่าน1660
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 075 วิธีเลือกทางเดินของชีว...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : anamayo9907-31 18:07

ตอบ30 อ่าน1177
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-03-22 โพสต์ล่าสุด : 0240281007-31 17:02

ตอบ10 อ่าน686

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle


ขึ้นไปข้างบน
sharethis