niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 100 หน้าที่ชาวพุทธ

เริ่มโดย : niralai2013-05-16 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-20 16:16

ตอบ14 อ่าน794
chokdee

[คลิป VDO ดีดีมีสาระ] คลิปvdo

เริ่มโดย : chokdee2013-08-22 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-20 16:00

ตอบ7 อ่าน342
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-20 15:55

ตอบ25 อ่าน931
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 293นิทานอย่าเห็นแก่หวย

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 18:17

ตอบ5 อ่าน271
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 273(ปริศนาเฉลย)โอวาท 3พระร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 18:13

ตอบ6 อ่าน336
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 138แปลกมั๊ย

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 17:52

ตอบ10 อ่าน362
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 196วัวสอนยาก มารยาทผู้ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 17:49

ตอบ20 อ่าน464
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.1] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : pud1204-19 17:37

ตอบ44 อ่าน3199
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 062 เรื่องของกบตัวเล็กๆ ตั...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 17:35

ตอบ14 อ่าน594
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.5] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : pud1204-19 17:31

ตอบ40 อ่าน3414
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 165สื่ออันตราย

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 17:29

ตอบ6 อ่าน287
niralai

[Flash Slide Show] เข้าวัดถึงวัดหรือยัง

เริ่มโดย : niralai2013-03-29 โพสต์ล่าสุด : พระรัตนรัตน์04-19 17:15

ตอบ11 อ่าน613
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.6] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : pud1204-18 21:25

ตอบ29 อ่าน2744
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.6] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : kwan304-18 03:10

ตอบ24 อ่าน3315
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.6...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : sanimsoy22104-17 14:51

ตอบ25 อ่าน954
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 075 วิธีเลือกทางเดินของชีว...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : popo04-17 14:12

ตอบ24 อ่าน865
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : popo04-17 13:06

ตอบ15 อ่าน487
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 265ทำวัตรเย็นแปล

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : popo04-17 13:04

ตอบ14 อ่าน488
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : สิริกัญญา04-16 10:57

ตอบ37 อ่าน1295
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือเกมจับผิดภาพลับสมอง...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : สิริกัญญา04-16 10:46

ตอบ30 อ่าน1123

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle


ขึ้นไปข้างบน
sharethis