jaamlong

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] โหลดที่ไหนครับ

เริ่มโดย : jaamlong2014-11-24 โพสต์ล่าสุด : niralai11-28 20:47

ตอบ1 อ่าน11
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] หลักสูตรธรรมศึกษาโท

เริ่มโดย : niralai2013-05-14 โพสต์ล่าสุด : somsuk11-28 18:57

ตอบ53 อ่าน1603
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาเอก] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : somsuk11-28 18:51

ตอบ150 อ่าน4480
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาโท] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : somsuk11-28 18:45

ตอบ187 อ่าน5693
niralai

[ เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา] เทคนิคการสอนจริยธรรม (รวบร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : somsuk11-28 18:39

ตอบ86 อ่าน2516
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-15 โพสต์ล่าสุด : sarit11-28 13:45

ตอบ25 อ่าน1184
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : yasoton5811-28 13:18

ตอบ81 อ่าน2180
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] หวยเจ็ดตัวสร้างครอบครัวร่ำ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : yasoton5811-28 13:15

ตอบ11 อ่าน689
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.3] แผนผังสาระการเรียนรู้(มาตร...

เริ่มโดย : niralai2013-05-17 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 09:46

ตอบ6 อ่าน529
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-14 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 09:41

ตอบ26 อ่าน1210
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-14 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 09:22

ตอบ16 อ่าน994
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 284อสรพิษ4ตัว(ความโกรธ)(มี...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : 0240281011-28 08:35

ตอบ18 อ่าน696
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 07:03

ตอบ17 อ่าน946
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 06:57

ตอบ42 อ่าน1893
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.2] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 06:52

ตอบ18 อ่าน1026
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.2] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 06:48

ตอบ14 อ่าน1075
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.2] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 06:42

ตอบ28 อ่าน1179
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.1 ] แผนผังสาระการเรียนรู้(มาตร...

เริ่มโดย : niralai2013-05-17 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 06:35

ตอบ8 อ่าน781
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 06:27

ตอบ16 อ่าน715
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 058 ภาพดำทำดี

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : prachoburi11-28 06:20

ตอบ21 อ่าน835

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
sharethis