niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.4] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : SITTICHAI05-28 21:06

ตอบ11 อ่าน826
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.4] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : SITTICHAI05-28 20:46

ตอบ14 อ่าน1003
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.4] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.4...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : SITTICHAI05-28 20:32

ตอบ100 อ่าน4265
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : SITTICHAI05-28 19:14

ตอบ113 อ่าน4488
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] แผ่นพับหลักสูตรการอบรมคุณธ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : narongpom905-28 19:10

ตอบ20 อ่าน1044
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือวิทยากรโครงการอิ่มบญ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : narongpom905-28 18:55

ตอบ20 อ่าน1804
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.5] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : SITTICHAI05-28 18:51

ตอบ75 อ่าน8670
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] รวมบทบรรยายพระคุณพ่อ-แม่

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : narongpom905-28 18:08

ตอบ116 อ่าน3263
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 211ชุดฝึกอบรมเรื่องศาสนพิธ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : peegapu05-28 11:41

ตอบ21 อ่าน1281
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 235ศาสนพิธี1

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : peegapu05-28 11:40

ตอบ24 อ่าน1004
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 333ศาสนพิธี

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : peegapu05-28 09:59

ตอบ18 อ่าน188
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : ณัฐวุฒิ05-27 20:06

ตอบ63 อ่าน3304
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.6] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.6...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : ณัฐวุฒิ05-27 20:01

ตอบ124 อ่าน5335
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.4] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-26 โพสต์ล่าสุด : ณัฐวุฒิ05-27 19:53

ตอบ69 อ่าน3048
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : ณัฐวุฒิ05-27 19:38

ตอบ65 อ่าน3348
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.6] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : SITTICHAI05-27 18:29

ตอบ53 อ่าน7349
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] จริยธรรมสำหรับเยาวชน 1

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : khaekza55505-25 11:32

ตอบ10 อ่าน901
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสน...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : khaekza55505-25 11:31

ตอบ6 อ่าน839
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] แผนพังพุทธประวัติ-อนุพุทธป...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : khaekza55505-25 11:30

ตอบ12 อ่าน1863
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] ของดีงานศพ 7(ได้อะไรในงานศ...

เริ่มโดย : niralai2015-08-08 โพสต์ล่าสุด : khaekza55505-25 11:30

ตอบ1 อ่าน72

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />