niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-03 08:23

ตอบ63 อ่าน3301
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 067 Free_sex

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-03 08:18

ตอบ7 อ่าน908
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 120หน้าที่พระ

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-03 08:06

ตอบ8 อ่าน654
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 285หลักการใช้ ธูป เทียนและ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-03 07:25

ตอบ50 อ่าน1511
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 268บทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-02 21:28

ตอบ28 อ่าน1510
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 291นิทานวิธีหาลูกสะใภ้

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-02 21:26

ตอบ13 อ่าน869
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 234ผู้อบรมที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-02 21:11

ตอบ17 อ่าน935
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 068 กฏกติกามารยาทการเข้าค่...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-02 21:03

ตอบ48 อ่าน1938
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 328ทำไมเด็กไทยไม่เข้าวัด

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-02 20:59

ตอบ21 อ่าน233
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 238รวมความบันเทิงผายลม(ตด)

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : tanoophat05-02 20:56

ตอบ40 อ่าน1256
niralai

[สื่อการสอน Popup] ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอน ส...

เริ่มโดย : niralai2014-08-22 โพสต์ล่าสุด : วณิชา05-01 16:11

ตอบ30 อ่าน1229
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 280ไตรลักษณ์ พละ4 โลกธรรม8

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 20:59

ตอบ23 อ่าน1103
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 074 หลักธรรมทางพระพุทธศาสน...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 20:53

ตอบ14 อ่าน2110
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 093 โยนิโสมนสิการ

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 20:35

ตอบ17 อ่าน1675
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 095 ทศพิศราชธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 20:30

ตอบ12 อ่าน1953
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 040 Buddhataspoetry(พุทธทท...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 20:13

ตอบ10 อ่าน1157
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 350สารานิยธรรม6

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 20:06

ตอบ3 อ่าน238
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 169ศาสนพิธี3

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 20:03

ตอบ20 อ่าน953
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 166อบรมโอเน็ต(ศาสนาทั่วไป)

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 19:48

ตอบ14 อ่าน1139
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 178กรรม 12

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : บุญสม04-30 19:40

ตอบ15 อ่าน1052

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />