niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : พระเอกลักษณ์01-27 05:11

ตอบ36 อ่าน1650
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.2] คู่มือครูแผนการจัดการเรียน...

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-26 21:03

ตอบ6 อ่าน675
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 045 สถานการณ์ยาเสพติดประเท...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-26 21:01

ตอบ28 อ่าน1577
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : jesda01-26 15:59

ตอบ51 อ่าน2299
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 049 พระรัตนตรัย2

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-26 13:26

ตอบ8 อ่าน817
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.2] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-26 โพสต์ล่าสุด : tontan01-26 13:04

ตอบ44 อ่าน2204
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ม.4] ใบงานพระพุทธศาสนา ม. 4

เริ่มโดย : niralai2014-06-02 โพสต์ล่าสุด : wasaki9901-25 03:08

ตอบ3 อ่าน355
niralai

[ เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา] เทคนิคการสอนจริยธรรม (รวบร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : wasaki9901-25 03:05

ตอบ89 อ่าน2773
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือการจัดอบรม สามเณรภาค...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : prompon12101-24 14:10

ตอบ77 อ่าน3571
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 304เกมทายนิสัยจากตัวเลข

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:44

ตอบ47 อ่าน1763
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 168สามดีของเมืองไทย

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:43

ตอบ9 อ่าน494
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 057 กรุ๊ปเลือด

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:40

ตอบ18 อ่าน974
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 141ลูกอบอุ่นอิ่มเอมอ้อมอกแ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:39

ตอบ18 อ่าน743
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 203นำเสนอพุทธประวัติ

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:29

ตอบ57 อ่าน2180
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 054 ทดสอบคำนวณเลข

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:24

ตอบ14 อ่าน739
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 275เกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด...

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:22

ตอบ8 อ่าน624
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] เกมชุดที่ 2 จับคู่ธรรมะ-พ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:15

ตอบ48 อ่าน3558
niralai

[แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์] แบบฟร์อมและแบบพิมพ์ต่างๆเก...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ01-23 08:13

ตอบ7 อ่าน7702
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] คุยเรื่องรัก ตอน อย่าริรัก...

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : samniang01-22 15:07

ตอบ18 อ่าน1045
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] เข้าวัดถึงวัดหรือยัง?

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : samniang01-22 15:06

ตอบ11 อ่าน695

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
sharethis