niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 120หน้าที่พระ

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-19 09:50

ตอบ4 อ่าน347
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 040 Buddhataspoetry(พุทธทท...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-19 09:28

ตอบ7 อ่าน706
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 08:00

ตอบ144 อ่าน4297
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 07:56

ตอบ312 อ่าน9575
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] VDOสรุปธรรมวิภาคหมวด ๖

เริ่มโดย : niralai2013-07-05 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 05:50

ตอบ1 อ่าน473
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] VDOสรุปคิหิปฏิบัติอบายมุข ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-06 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 05:47

ตอบ3 อ่าน499
suttasilo

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] หลักสูตรธรรมศึกษาตรี

เริ่มโดย : suttasilo2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : suphotsarasit10-18 05:40

ตอบ80 อ่าน2098
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.1] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-17 07:23

ตอบ67 อ่าน5437
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : prachoburi10-17 07:18

ตอบ31 อ่าน1296
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 282อคติ4(การ์ตูน)(มีเนื้อห...

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : วิชยุตม์10-15 07:36

ตอบ10 อ่าน786
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คำคมคารมปราชญ์

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ10-12 20:28

ตอบ60 อ่าน1633
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือโฆษกเสียงทอง งานยกช่...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : ญาณโชติ10-12 20:27

ตอบ47 อ่าน2553
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 167ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย...

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : eng165610-11 21:34

ตอบ7 อ่าน604
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 013 แนวคิดการจัดการเรียนรู...

เริ่มโดย : niralai2013-03-21 โพสต์ล่าสุด : eng165610-11 21:15

ตอบ2 อ่าน617
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือเกมจับผิดภาพลับสมอง...

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : moosai10-10 20:07

ตอบ49 อ่าน1520
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : moosai10-10 19:58

ตอบ27 อ่าน1237
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 050 ทายชื่ออาหาร

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ีwinterboy10-10 01:21

ตอบ33 อ่าน1224
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : ีwinterboy10-10 01:14

ตอบ65 อ่าน3059
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 061 นำเสนอการ์ตูนธรรมะ

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ีwinterboy10-10 01:12

ตอบ34 อ่าน1115
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 165สื่ออันตราย

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : ีwinterboy10-10 01:07

ตอบ8 อ่าน489

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เรียนรู้การใช้งานเว็บ PHPwind

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
sharethis