niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ม.4] ใบงานพระพุทธศาสนา ม. 4

เริ่มโดย : niralai2014-06-02 โพสต์ล่าสุด : thapana253106-26 12:42

ตอบ10 อ่าน803
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.4] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-23 โพสต์ล่าสุด : thapana253106-26 11:18

ตอบ31 อ่าน2506
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.2] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-23 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 15:27

ตอบ55 อ่าน3517
กนกพร

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] เนื้อหาใบงาน เป็นเช่นไร

เริ่มโดย : กนกพร2013-10-18 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 15:22

ตอบ12 อ่าน1159
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 266สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 14:44

ตอบ29 อ่าน1121
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 001การจัดการเรียนการสอนแบบ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-15 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 14:40

ตอบ10 อ่าน1459
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 156เทคนิคการจัดค่ายคุณธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 14:36

ตอบ7 อ่าน642
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือโฆษกเสียงทอง งานยกช่...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 14:30

ตอบ76 อ่าน3984
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 145นันทนาการ-เกมและเพลงปลุ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 14:21

ตอบ53 อ่าน2087
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : nongkran290406-25 13:54

ตอบ132 อ่าน4181
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 81 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 17:23

ตอบ52 อ่าน2374
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอาร์ท ชุดที่ 71 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 15:36

ตอบ30 อ่าน2157
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 59 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 13:28

ตอบ21 อ่าน1458
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 47 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 13:13

ตอบ8 อ่าน1338
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : Sone206-24 13:07

ตอบ66 อ่าน3386
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : Sone206-24 12:56

ตอบ117 อ่าน4545
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 37 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 12:41

ตอบ17 อ่าน1136
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 25 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 12:25

ตอบ18 อ่าน1466
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 13 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 11:26

ตอบ21 อ่าน1619
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 1 -...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Phengsavanh06-24 11:13

ตอบ25 อ่าน2021

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />