วัดสวนวาง : แดนบุญ

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 40
  • ตอบทั้งหมด : 62

ฟอรั่มย่อย

forumlogo

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

กระทู้ : 3, โพสต์ : 3
ตอบล่าสุด : 2013-03-11 10:01
forumlogo

ธรรมชาติวัดสวนวาง

กระทู้ : 4, โพสต์ : 5
ตอบล่าสุด : 2015-04-30 17:30
forumlogo

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

กระทู้ : 3, โพสต์ : 4
ตอบล่าสุด : 2016-01-19 11:57
forumlogo

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

กระทู้ : 1, โพสต์ : 1
ตอบล่าสุด : 2013-03-06 09:21
forumlogo

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กระทู้ : 3, โพสต์ : 4
ตอบล่าสุด : 2015-06-16 05:21
forumlogo

กิจกรรมวัดสวนวาง

กระทู้ : 11, โพสต์ : 16
ตอบล่าสุด : 2015-08-07 06:54
forumlogo

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

กระทู้ : 10, โพสต์ : 23
ตอบล่าสุด : 04-04 18:21
forumlogo

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

กระทู้ : 3, โพสต์ : 4
ตอบล่าสุด : 2016-09-01 20:35
forumlogo

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

กระทู้ : 2, โพสต์ : 2
ตอบล่าสุด : 2013-03-08 05:49
niralaiรูปประจำตัว

อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนวัดปากพู่ 16-5-57

เริ่มโดย : niralai2014-04-30 โพสต์โดย : ีusaigo04-04 18:21

1ตอบ 1115อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

อบรมน.ศ.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เริ่มโดย : niralai2014-05-03 โพสต์โดย : theerakun09-01 20:35

1ตอบ 942อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

กิจกรรมบวชชีพราหมณ์ปี 2552

เริ่มโดย : niralai2015-08-07 โพสต์โดย : niralai08-07 06:54

0ตอบ 330อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ค่ายจริยธรรม น.ร.ชั้น ม.5 โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลปี๕๖

เริ่มโดย : niralai2013-06-22 โพสต์โดย : วณัฐพงศ์07-11 10:37

3ตอบ 2715อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

เริ่มโดย : niralai2013-10-19 โพสต์โดย : ชลลดา06-16 05:21

1ตอบ 2714อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ค่ายธรรมะเกื้อการุณย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เริ่มโดย : niralai2015-05-22 โพสต์โดย : niralai05-22 16:14

0ตอบ 488อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์พลับพลึงธาร

เริ่มโดย : niralai2015-04-30 โพสต์โดย : niralai04-30 17:30

0ตอบ 640อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนวัดบางวัน19-20 เมษายน 2557

เริ่มโดย : niralai2014-04-30 โพสต์โดย : 092401758103-16 12:25

2ตอบ 1137อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

สัมผัสธรรมชาติป่าไม้และสายธารเทือกเขาแม่นางขาว วัดสวนวาง

เริ่มโดย : niralai2013-03-06 โพสต์โดย : dekdoy09-24 20:55

1ตอบ 2693อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

อัลบั้มเมื่อน้องเหมยหวาไปทำบุญที่วัด

เริ่มโดย : niralai2014-05-06 โพสต์โดย : niralai05-06 11:25

0ตอบ 1379อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

อบรมจริยธรรม ร.ร.อนุบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

เริ่มโดย : niralai2014-05-03 โพสต์โดย : niralai05-03 11:30

0ตอบ 1542อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

กิจกรรมทำบุญวันพระที่ 14-5-57

เริ่มโดย : niralai2014-04-30 โพสต์โดย : niralai04-30 17:07

0ตอบ 996อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ทำบุญครอบรอบอายุ 87 ปีคุณพ่อสวัสดิ์ ใจรักษ์

เริ่มโดย : niralai2014-04-30 โพสต์โดย : niralai04-30 07:51

0ตอบ 753อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

แสดงพระธรรมเทศนางานทำบุญครบรอบอายุ๕๗ปีคุณแม่มาริษา รัตนพันธ์

เริ่มโดย : niralai2014-04-30 โพสต์โดย : niralai04-30 00:58

0ตอบ 437อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

กิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน(บวชศีลจาริณี) รุ่นที่ 6 ปี 2557

เริ่มโดย : niralai2014-04-30 โพสต์โดย : niralai04-30 00:00

0ตอบ 440อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

กิจกรรมวันเข้าพรรษาปี 56

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์โดย : kanok04-07 19:35

3ตอบ 1583อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ค่ายธรรมะเกื้อการุณย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

เริ่มโดย : niralai2014-02-25 โพสต์โดย : พระมหาชาญวิทย์03-02 16:11

1ตอบ 1123อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมบวชธรรมจาริณี(ชีพราหมณ์) ๑๗-๒๑ ธ.ค.๒๕๕๖

เริ่มโดย : niralai2013-12-15 โพสต์โดย : niralai12-15 00:48

0ตอบ 1276อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

กิจกรรมวัดอาสาฬหบูชาปี56

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์โดย : niralai07-24 16:42

0ตอบ 1171อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

อ.บุญเลิศ เมตตาวิมลพร้อมคณะญาติมิตรถวายหนังสือพระไตรปิฎก

เริ่มโดย : niralai2013-07-21 โพสต์โดย : niralai07-21 07:25

0ตอบ 1012อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556

เริ่มโดย : niralai2013-07-20 โพสต์โดย : niralai07-20 15:54

0ตอบ 1139อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ติดต่อวัดสวนวาง

เริ่มโดย : niralai2013-03-06 โพสต์โดย : koyoteeii07-04 17:01

1ตอบ 20290อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน(บวชศีลจาริณี) รุ่นที่ 5 ปี 2556

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์โดย : niralai07-02 18:10

1ตอบ 2331อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

พิธีถวายมุทิตาสักการะ แด่พระอาจารย์บุญนพและบวชชีพราหมณ์ปี๕๕

เริ่มโดย : niralai2013-03-07 โพสต์โดย : niralai07-02 18:07

1ตอบ 2467อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพปี 56

เริ่มโดย : niralai2013-06-21 โพสต์โดย : niralai07-02 18:02

2ตอบ 2321อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ค่ายอบรมคุณธรรมโรงเรียนบ้านท่าคอยนาง จ.ศรีษะเกษ

เริ่มโดย : niralai2013-06-21 โพสต์โดย : niralai07-02 17:59

2ตอบ 2646อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ค่ายปัจฉิมนิเทศน์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ปี 56

เริ่มโดย : niralai2013-03-12 โพสต์โดย : niralai07-02 11:31

1ตอบ 2551อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ภาพแห่งความทรงจำค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่วัดสวนวาง

เริ่มโดย : niralai2013-03-21 โพสต์โดย : niralai03-21 01:01

0ตอบ 1243อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ดอกบัวผุดที่เขาแม่นางขาว วัดสวนวาง

เริ่มโดย : niralai2013-03-11 โพสต์โดย : niralai03-11 15:05

0ตอบ 1231อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ภาพชีวิตฆราวาส

เริ่มโดย : niralai2013-03-11 โพสต์โดย : niralai03-11 10:01

0ตอบ 1521อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ประวัติชีวิตและงานพระอาจารย์บุญนพ

เริ่มโดย : niralai2013-03-11 โพสต์โดย : niralai03-11 07:15

0ตอบ 2337อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชนมอบสื่อการสอนร.ร.ที่ประสบภัยน้ำท่วมจ.พระนครศรีอยุธยา

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์โดย : niralai03-08 05:49

0ตอบ 2032อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์โดย : niralai03-08 05:39

0ตอบ 2195อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ขอเชิญเยาวชนสตรีบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์โดย : niralai03-08 05:30

0ตอบ 937อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

โครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คณะครูจังหวัดพังงา)

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์โดย : niralai03-08 05:17

0ตอบ 1283อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เริ่มโดย : niralai2013-03-07 โพสต์โดย : niralai03-07 05:13

0ตอบ 1366อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

พระพุทธมุญจนาธิบดี (หลวงพ่อวาง)

เริ่มโดย : niralai2013-03-06 โพสต์โดย : niralai03-06 09:21

0ตอบ 3383อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

แผนที่สำนักสงฆ์สวนวาง ทาง Google

เริ่มโดย : niralai2013-03-06 โพสต์โดย : niralai03-06 00:39

0ตอบ 1434อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

แผนที่การเดินทาง

เริ่มโดย : niralai2013-03-06 โพสต์โดย : niralai03-06 00:34

0ตอบ 1249อ่าน
niralaiรูปประจำตัว

ประวัติวัดสวนวาง

เริ่มโดย : niralai2013-03-05 โพสต์โดย : niralai03-05 22:27

0ตอบ 4058อ่าน

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />