Excel 2010

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 24
  • ตอบทั้งหมด : 24
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 24 จัดองค์ประกอบย่อยของกราฟ

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:51

ตอบ0 อ่าน348
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 23 ตกแต่งกราฟ

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:48

ตอบ0 อ่าน276
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 22 สร้างกราฟพื้นฐาน

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:47

ตอบ0 อ่าน234
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 21 สร้างข้อความศิลป์ WordArt

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:44

ตอบ0 อ่าน276
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 20 สร้าง SmartArt บนรูปภาพ

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:43

ตอบ0 อ่าน224
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 19 นำเสนอแผนภาพด้วย SmartArt

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:42

ตอบ0 อ่าน221
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 18 จัดรูปแบบภาพให้โดดเด่น

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:40

ตอบ0 อ่าน211
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 17 ลบสีฉากหลังภาพให้โปร่งใส

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:38

ตอบ0 อ่าน178
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 16 แทรกรูปภาพ Picture & Clip Art

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:37

ตอบ0 อ่าน222
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 15 คำนวณหางวดเงินฝากสะสมด้วยฟังก์ชั่น NPER

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:35

ตอบ0 อ่าน178
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 14 คำนวณหาค่างวดผ่อนบ้านด้วยฟังก์ชั่น PMT

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:34

ตอบ0 อ่าน226
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 13 คำนวณหลายๆเงื่อนไขซ้อนกัน (หลายๆ IF)

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:33

ตอบ0 อ่าน218
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 12 คำนวณตามเงื่อนไขด้วยฟังก์ชั่น IF

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:32

ตอบ0 อ่าน160
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 11 หาผลรวมแบบมีเงื่อนไข (SumIF, SumIFS)

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:31

ตอบ0 อ่าน189
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 10 สร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่น

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:30

ตอบ0 อ่าน170
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 9 คำนวณค่าอัตโนมัติ

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:28

ตอบ0 อ่าน189
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 8 สร้างสูตรคำนวณพื้นฐาน

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:27

ตอบ0 อ่าน202
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 7 จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:26

ตอบ0 อ่าน216
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 6 จัดรูปแบบเป็นตาราง

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:25

ตอบ0 อ่าน197
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 5 จัดรูปแบบสีพื้นและเส้นขอบ

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:24

ตอบ0 อ่าน172
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 4 จัดรูปแบบตัวอักษรและตัวเลข

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:23

ตอบ0 อ่าน175
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 3 ปรับแต่งแถวและคอลัมน์

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:22

ตอบ0 อ่าน161
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 2 การป้อนข้อมูลลงเวิร์กชีต

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:21

ตอบ0 อ่าน175
niralai

VDO การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Excel 2010

เริ่มโดย : niralai2014-09-02 ตอบกลับล่าสุด : niralai09-02 23:19

ตอบ0 อ่าน186

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />