แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 71
  • ตอบทั้งหมด : 278
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

ศาสนพิธีเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธ

ศาสนพิธีเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธ ดาวน์โหลดแผ่นพับไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: Surinya04-11 22:21 ตอบกลับ: 15อ่าน: 1281

อยู่อย่างพระ

อยู่อย่างพระ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: phakin04-03 20:36 ตอบกลับ: 3อ่าน: 173

นิสัยที่ไม่ควรใช้กับคนรัก

นิสัยที่ไม่ควรใช้กับคนรัก ดาวน์โหหลดไฟล์PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: nitoufak03-18 16:31 ตอบกลับ: 3อ่าน: 164

ของดีงานศพ 8(หลักการทำใจได้ไม่ทุกข์)

ของดีงานศพ 8(หลักการทำใจได้ไม่ทุกข์) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: nitoufak03-18 16:29 ตอบกลับ: 1อ่าน: 142

ของดีงานศพ 10(ความตายเป็นสมบัติของชีวิต)

ของดีงานศพ 10(ความตายเป็นสมบัติของชีวิต) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: nitoufak03-18 16:28 ตอบกลับ: 1อ่าน: 111

คุณธรรม ๗ ประการย่อมเจริญด้วยยศ

คุณธรรม ๗ ประการย่อมเจริญด้วยยศ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: nitoufak03-18 16:25 ตอบกลับ: 1อ่าน: 140

พุทธทำนาย(คำทำนายปัถเวนถ์)

พุทธทำนาย(คำทำนายปัถเวนถ์) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: nitoufak03-18 16:19 ตอบกลับ: 3อ่าน: 159

ของดีงานศพ 6(ปริศนาธรรมในงานศพ)

ของดีงานศพ 6(ปริศนาธรรมในงานศพ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: nitoufak03-18 16:04 ตอบกลับ: 4อ่าน: 160

วัยของชีวิต

วัยของชีวิต ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: isranol02-27 13:38 ตอบกลับ: 3อ่าน: 139

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนา

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนา

โพสต์โดย: niralai2013-03-20 ตอบกลับล่าสุดโดย: isranol02-27 13:37 ตอบกลับ: 8อ่าน: 927

แผนพังพุทธประวัติ-อนุพุทธประวัติ

แผนผังพุทธประวัติ-อนุพุทธประวัติ ราคาแผ่นละ 114 บาท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-20 ตอบกลับล่าสุดโดย: isranol02-27 13:36 ตอบกลับ: 14อ่าน: 2077

คำแนะการฉันภัตตาหาร

คำแนะการฉันภัตตาหาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: isranol02-27 13:34 ตอบกลับ: 1อ่าน: 138

คำแนะนำอาจาระพระเณร

คำแนะนำอาจาระพระเณร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: isranol02-27 13:31 ตอบกลับ: 3อ่าน: 167

๗ วิธี คิดอย่างคนเก่ง

๗ วิธี คิดอย่างคนเก่ง ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: satip02-16 20:52 ตอบกลับ: 4อ่าน: 160

อุปมาโทษของกาม

อุปมาโทษของกาม ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 22:01 ตอบกลับ: 3อ่าน: 167

ความสุขของคฤหัสถ์

ความสุขของคฤหัสถ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 22:00 ตอบกลับ: 2อ่าน: 185

ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ

ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:59 ตอบกลับ: 3อ่าน: 181

แผนพังภาพปฏิจจสมุปบาท

แผนพังภาพปฏิจจสมุปบาท

โพสต์โดย: niralai2013-03-20 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:58 ตอบกลับ: 16อ่าน: 1762

หลักพระพุทธศาสนกับการแก้ปัญหายาเสพติด

หลักพระพุทธศาสนกับการแก้ปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:57 ตอบกลับ: 2อ่าน: 136

สาระของโอวาทปาติโมกข์

สาระของโอวาทปาติโมกข์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:55 ตอบกลับ: 2อ่าน: 123

ร้อยธรรมนำชีวิต

ร้อยธรรมนำชีวิต ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:53 ตอบกลับ: 2อ่าน: 144

อบรมพระ

อบรมพระ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:52 ตอบกลับ: 2อ่าน: 156

ของดีงานศพ 1(ธรรมงานศพ)

ของดีงานศพ 1(ธรรมงานศพ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:44 ตอบกลับ: 3อ่าน: 142

ภรรยา๗ประเภท

ภรรยา๗ประเภท ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:43 ตอบกลับ: 3อ่าน: 166

หวยเจ็ดตัวสร้างครอบครัวร่ำรวย

หวยเจ็ดตัวสร้างครอบครัวร่ำรวย ดาวน์โหลดแผ่นพับไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:43 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1237

คุยเรื่องรัก ตอน อย่าริรักในวัยเรียน

คุยเรื่องรัก ตอน อย่าริรักในวัยเรียน ดาวน์โหลดแผ่นพับไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:41 ตอบกลับ: 26อ่าน: 1566

ของดีงานศพ 7(ได้อะไรในงานศพ)

ของดีงานศพ 7(ได้อะไรในงานศพ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:36 ตอบกลับ: 2อ่าน: 138

จริยธรรมสำหรับเยาวชน 1

จริยธรรมสำหรับเยาวชน 1

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-31 21:36 ตอบกลับ: 11อ่าน: 996

ธรรมะสำหรับนักเรียน

ธรรมะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: yayeeake07-23 18:09 ตอบกลับ: 4อ่าน: 201

แจกฟรีแผ่นพับธรรมะหลายรายการ

แจกฟรีแผ่นพับธรรมะหลายรายการ ทางวัดช่วยประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามีประโยชน์ ไม...

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระทัย04-09 15:17 ตอบกลับ: 3อ่าน: 941

อิตถีภาวะ(สตรี)

อิตถีภาวะ(สตรี) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 17:03 ตอบกลับ: 0อ่าน: 143

หลักแห่งความไม่เสื่อม สติปัฏฐาน4

หลักแห่งความไม่เสื่อม สติปัฏฐาน4 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:58 ตอบกลับ: 0อ่าน: 112

หลักธรรมแห่งชีวิตที่สมบูรณ์

หลักธรรมแห่งชีวิตที่สมบูรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:55 ตอบกลับ: 0อ่าน: 164

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติบ้านเมืองน่าเป็นห่วง

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติบ้านเมืองน่าเป็นห่วง ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:51 ตอบกลับ: 0อ่าน: 111

ประโยชน์สมาธิ-ปลิโพธ

ประโยชน์สมาธิ-ปลิโพธ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:47 ตอบกลับ: 0อ่าน: 126

ของขวัญสถาปนาร.ร.ยางรากวิทยา2545

ของขวัญสถาปนาร.ร.ยางรากวิทยา2545 ดาวน์โหลด PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:43 ตอบกลับ: 0อ่าน: 189

มาตุคาม

มาตุคาม ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:35 ตอบกลับ: 0อ่าน: 158

วิธีเจริญอานาปาณสติกรรมฐาน

วิธีเจริญอานาปาณสติกรรมฐาน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:32 ตอบกลับ: 0อ่าน: 113

ผู้นำ3บุคลิกภาพ

ผู้นำ3บุคลิกภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:18 ตอบกลับ: 0อ่าน: 119

บุญเก่า

บุญเก่า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:16 ตอบกลับ: 0อ่าน: 125

น้ำใจกษัตริย์ต่อพระพุทธศาสนา

น้ำใจกษัตริย์ต่อพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:10 ตอบกลับ: 0อ่าน: 124

ธรรมะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า

ธรรมะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:06 ตอบกลับ: 0อ่าน: 119

ธรรมะสำหรับผู้นำผู้บริหาร

ธรรมะสำหรับผู้นำผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 16:04 ตอบกลับ: 0อ่าน: 130

ชีวิตต้องสู้จึงชนะ

ชีวิตต้องสู้จึงชนะ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:59 ตอบกลับ: 0อ่าน: 127

คุณธรรมของผู้ฝึกสมาธิ2

คุณธรรมของผู้ฝึกสมาธิ2 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:56 ตอบกลับ: 0อ่าน: 122

คุณธรรมของผู้ฝึกสมาธิ

คุณธรรมของผู้ฝึกสมาธิ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:54 ตอบกลับ: 0อ่าน: 127

ครองเรือนดีมีสุข

ครองเรือนดีมีสุข ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:49 ตอบกลับ: 0อ่าน: 135

คนดีที่โลกต้องการ

คนดีที่โลกต้องการ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:47 ตอบกลับ: 0อ่าน: 109

ของดีจากพระไตรปิฎก1

ของดีจากพระไตรปิฎก1 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:39 ตอบกลับ: 0อ่าน: 126

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:35 ตอบกลับ: 0อ่าน: 121

การพัฒนาและดำเนินชีวิต

การพัฒนาและดำเนินชีวิต ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:32 ตอบกลับ: 0อ่าน: 132

กระบวนการทางปัญญา

กระบวนการทางปัญญา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:29 ตอบกลับ: 0อ่าน: 140

กฏไวยาวัจกร

กฏไวยาวัจกร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:27 ตอบกลับ: 0อ่าน: 118

ของดีงานศพ 9(คิดอย่างไรให้ได้ประโยชน์)

ของดีงานศพ 9(คิดอย่างไรให้ได้ประโยชน์) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:09 ตอบกลับ: 0อ่าน: 165

ของดีงานศพ 5(ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญวาสนามาก่อน)

ของดีงานศพ 5(ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญวาสนามาก่อน) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 15:00 ตอบกลับ: 0อ่าน: 121

ของดีงานศพ 4(การทำบุญอุทิศ-ผลของบุญและบาป)

ของดีงานศพ 4(การทำบุญอุทิศ-ผลของบุญและบาป) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 14:55 ตอบกลับ: 0อ่าน: 113

ของดีงานศพ 2(ความตายมีสาระควรคำนึง)

ของดีงานศพ 3(ความตายมีสาระควรคำนึง) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 14:51 ตอบกลับ: 0อ่าน: 120

คำแนะนำอาจาระข้อปฏิบัติพระภิกษุสามเณร

คำแนะนำอาจาระข้อปฏิบัติพระภิกษุสามเณร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 14:38 ตอบกลับ: 0อ่าน: 173

ธรรมะสำหรับครูอาจารย์

ธรรมะสำหรับครูอาจารย์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 14:16 ตอบกลับ: 0อ่าน: 118

ธรรมะของผู้บริหาร

ธรรมะของผู้บริหาร ดาน์โหลดไฟล์ PDF

โพสต์โดย: niralai2015-08-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai08-08 14:13 ตอบกลับ: 0อ่าน: 201

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />