สื่อการสอนPowerPoint

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 334
  • ตอบทั้งหมด : 7588
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

สือการสอน PowerPoint มีทั้งหมด 321 เรื่อง(เพิ่มเป็น 351 เรื่อง) [suttasiloอ่านต่อ45]

http://www.watsuanvang.com/flash/Powerpoint.swfสื่อการสอน PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: apiban254003-26 20:17 ตอบกลับ: 193อ่าน: 22883

ทั่วไป

344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ

สื่อการสอน PowerPoint 344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ เป็น PowerPoi...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:40 ตอบกลับ: 9อ่าน: 382

059 สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (10 คำถาม )

สื่อการสอน PowerPoint 059 สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (10 คำถาม ) เป็น PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:39 ตอบกลับ: 44อ่าน: 1840

060 สะเก็ดภาพ

สื่อการสอน PowerPoint 060 สะเก็ดภาพ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:38 ตอบกลับ: 53อ่าน: 1816

304เกมทายนิสัยจากตัวเลข

สื่อการสอน PowerPoint 304เกมทายนิสัยจากตัวเลข เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:37 ตอบกลับ: 88อ่าน: 3232

305เกมส์ฝึกคิด

สื่อการสอน PowerPoint 305เกมส์ฝึกคิด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:36 ตอบกลับ: 119อ่าน: 3573

262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:34 ตอบกลับ: 67อ่าน: 2146

075 วิธีเลือกทางเดินของชีวิต

สื่อการสอน PowerPoint 075 วิธีเลือกทางเดินของชีวิต เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:33 ตอบกลับ: 58อ่าน: 2668

268บทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดี

สื่อการสอน PowerPoint 268บทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ย...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: apiban254003-26 20:21 ตอบกลับ: 34อ่าน: 1666

สือการสอน PowerPoint มีทั้งหมด 321 เรื่อง(เพิ่มเป็น 351 เรื่อง) [suttasiloอ่านต่อ45]

http://www.watsuanvang.com/flash/Powerpoint.swfสื่อการสอน PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: apiban254003-26 20:17 ตอบกลับ: 193อ่าน: 22883

308บรรยายปฏิบัติธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 308บรรยายปฏิบัติธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrachayanan03-23 10:08 ตอบกลับ: 39อ่าน: 1681

117บุญ10วิธี

สื่อการสอน PowerPoint 117บุญ10วิธี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrachayanan03-23 10:07 ตอบกลับ: 24อ่าน: 1279

303อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม

สื่อการสอน PowerPoint 303อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrachayanan03-23 10:05 ตอบกลับ: 26อ่าน: 1299

301การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

สื่อการสอน PowerPoint 301การบริหารจิตและการเจริญปัญญา เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrachayanan03-23 10:03 ตอบกลับ: 41อ่าน: 2040

330ลีลาแบบฮาๆ

สื่อการสอน PowerPoint 330ลีลาแบบฮาๆ เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrachayanan03-23 09:42 ตอบกลับ: 37อ่าน: 466

การบวชและการประพฤติพหมจรรน์

การบวชและการประพฤติพรหมจรรย์ ประวัติความเป็นมาของคำว่า "นาค" ชา...

โพสต์โดย: Phrasomchai2016-05-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: พรเรขา03-18 00:08 ตอบกลับ: 1อ่าน: 230

220วัยสูงอายุ

สื่อการสอน PowerPoint 220วัยสูงอายุ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: oodpcknu03-15 07:17 ตอบกลับ: 20อ่าน: 984

290นิทานเลือดแม่เพื่อลูก

สื่อการสอน PowerPoint 290นิทานเลือดแม่เพื่อลูก เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: oodpcknu03-15 07:16 ตอบกลับ: 50อ่าน: 1752

284อสรพิษ4ตัว(ความโกรธ)(มีเนื้อหาสาระ ป.5)

สื่อการสอน PowerPoint 284อสรพิษ4ตัว(ความโกรธ)(มีเนื้อหาสาระ ป.5) เป็น Pow...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: oodpcknu03-15 07:14 ตอบกลับ: 29อ่าน: 1244

263หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 263หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: oodpcknu03-15 07:14 ตอบกลับ: 31อ่าน: 1485

074 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 074 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 เ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: oodpcknu03-15 07:12 ตอบกลับ: 21อ่าน: 2355

350สารานิยธรรม6

สื่อการสอน PowerPoint 350สารานิยธรรม6 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: oodpcknu03-15 07:10 ตอบกลับ: 9อ่าน: 516

300คนผ่านทาง

สื่อการสอน PowerPoint 300คนผ่านทาง เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:29 ตอบกลับ: 8อ่าน: 682

034 สติปัฏฐานสี่

สื่อการสอน PowerPoint 034 สติปัฏฐานสี่ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:28 ตอบกลับ: 17อ่าน: 1412

334กุศลกรรมบถ10

สื่อการสอน PowerPoint 334กุศลกรรมบถ10 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:26 ตอบกลับ: 11อ่าน: 179

331วันเข้าพรรษา

สื่อการสอน PowerPoint 331วันเข้าพรรษา เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:25 ตอบกลับ: 10อ่าน: 158

333ศาสนพิธี

สื่อการสอน PowerPoint 333ศาสนพิธี เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:04 ตอบกลับ: 27อ่าน: 317

116 ทิศ ๖

สื่อการสอน PowerPoint 116 ทิศ ๖ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:02 ตอบกลับ: 54อ่าน: 1950

180กรรมตกแต่ง

สื่อการสอน PowerPoint 180กรรมตกแต่ง เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:00 ตอบกลับ: 14อ่าน: 815

293นิทานอย่าเห็นแก่หวย

สื่อการสอน PowerPoint 293นิทานอย่าเห็นแก่หวย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:57 ตอบกลับ: 16อ่าน: 919

225เศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการสอน PowerPoint 225เศรษฐกิจพอเพียง เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:54 ตอบกลับ: 9อ่าน: 846

008การปรับอินทรีย์

สื่อการสอน PowerPoint 008การปรับอินทรีย์ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-16 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:52 ตอบกลับ: 5อ่าน: 800

040 Buddhataspoetry(พุทธททาสคำกลอน)

สื่อการสอน PowerPoint 040 Buddhataspoetry(พุทธทาสคำกลอน) เป็น PowerPo...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:40 ตอบกลับ: 15อ่าน: 1256

307พื้นฐานการเทศน์(บรรยายพระนักเผยแผ่)

สื่อการสอน PowerPoint 307พื้นฐานการเทศน์(บรรยายพระนักเผยแผ่) เป็น PowerPoin...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:32 ตอบกลับ: 12อ่าน: 1062

172วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 172วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:30 ตอบกลับ: 45อ่าน: 2004

203นำเสนอพุทธประวัติ

สื่อการสอน PowerPoint 203นำเสนอพุทธประวัติ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:20 ตอบกลับ: 85อ่าน: 3605

085 จุดเด่นของพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 085 จุดเด่นของพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:15 ตอบกลับ: 15อ่าน: 1115

197สภาพปัญหาสังคม

สื่อการสอน PowerPoint 197สภาพปัญหาสังคม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:12 ตอบกลับ: 14อ่าน: 842

348สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 [niralaiอ่านต่อ4]

สื่อการสอน PowerPoint 348สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 เป็น PowerPoin...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 08:51 ตอบกลับ: 18อ่าน: 483

329พิธีกรรมศาสนาพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 329พิธีกรรมศาสนาพุทธ เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 08:47 ตอบกลับ: 15อ่าน: 230

274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)

สื่อการสอน PowerPoint 274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย) เป็น PowerPoint 2003 เกี่ย...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 06:09 ตอบกลับ: 131อ่าน: 7329

236ศาสนพิธี2

สื่อการสอน PowerPoint 236ศาสนพิธี2 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:29 ตอบกลับ: 54อ่าน: 2252

235ศาสนพิธี1

สื่อการสอน PowerPoint 235ศาสนพิธี1 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ศ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:27 ตอบกลับ: 33อ่าน: 1180

211ชุดฝึกอบรมเรื่องศาสนพิธี

สื่อการสอน PowerPoint 211ชุดฝึกอบรมเรื่องศาสนพิธี เป็น PowerPoint 2003 เ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:16 ตอบกลับ: 29อ่าน: 1498

338มารยาทไทย

สื่อการสอน PowerPoint 338มารยาทไทย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:15 ตอบกลับ: 31อ่าน: 408

336เบญจศีล

สื่อการสอน PowerPoint 336เบญจศีล เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สามเณรทศพล03-06 09:35 ตอบกลับ: 26อ่าน: 391

343ศิลปการพูด

สื่อการสอน PowerPoint 343ศิลปการพูด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:43 ตอบกลับ: 15อ่าน: 403

142ความเป็นผู้นำ

สื่อการสอน PowerPoint 142ความเป็นผู้นำ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:42 ตอบกลับ: 15อ่าน: 783

340วัฒนธรรมชาวพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 340วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:35 ตอบกลับ: 6อ่าน: 126

298ทำวัตรสวดมนต์ (พม,ธีระพล)

สื่อการสอน PowerPoint 298ทำวัตรสวดมนต์ (พม,ธีระพล) เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:32 ตอบกลับ: 39อ่าน: 1337

087 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 087 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253102-10 22:43 ตอบกลับ: 39อ่าน: 2162

278เงินกับงู

สื่อการสอน PowerPoint 278เงินกับงู เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง เ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: mahazaa02-10 06:12 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1056

288นิทานเณรพยอม จอมยุ่ง2

สื่อการสอน PowerPoint 288นิทานเณรพยอม จอมยุ่ง2 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: mahazaa02-10 05:16 ตอบกลับ: 7อ่าน: 703

045 สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย

สื่อการสอน PowerPoint 045 สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย เป็น PowerPoint 2003...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: korokoso02-08 15:46 ตอบกลับ: 47อ่าน: 4021

150ความแตกต่างวันมาฆะบูชากับวันวาเลนไทน์

สื่อการสอน PowerPoint 150ความแตกต่างวันมาฆะบูชากับวันวาเลนไทน์ เป็น Power...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: korokoso02-08 15:44 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1182

339ระวังอย่าให้อาย!

สื่อการสอน PowerPoint 339ระวังอย่าให้อาย! เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: korokoso02-08 15:42 ตอบกลับ: 13อ่าน: 177

240ตากับตีน

สื่อการสอน PowerPoint 240ตากับตีน เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: Prawn75002-04 06:25 ตอบกลับ: 79อ่าน: 2155

285หลักการใช้ ธูป เทียนและการกราบ(1)

สื่อการสอน PowerPoint 285หลักการใช้ ธูป เทียนและการกราบ(1) เป็น PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: lakabanyai252902-03 18:55 ตอบกลับ: 57อ่าน: 1706

281ธรรมะจากตาลบัตร

สื่อการสอน PowerPoint 281ธรรมะจากตาลบัตร เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-30 22:21 ตอบกลับ: 42อ่าน: 1588

069 ทุกปัญหาชีวิตพิชิตด้วยธรรมะ

สื่อการสอน PowerPoint 069 ทุกปัญหาชีวิตพิชิตด้วยธรรมะ เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-30 22:18 ตอบกลับ: 16อ่าน: 962

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />