สื่อการสอนPowerPoint

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 334
  • ตอบทั้งหมด : 7695
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

สือการสอน PowerPoint มีทั้งหมด 321 เรื่อง(เพิ่มเป็น 351 เรื่อง) [suttasiloอ่านต่อ45]

http://www.watsuanvang.com/flash/Powerpoint.swfสื่อการสอน PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: aonphongsuk04-08 02:39 ตอบกลับ: 194อ่าน: 23156

ทั่วไป

ขอบคุณฃ

ขอบคุณครับ

โพสต์โดย: satip2016-10-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: satip10-09 21:16 ตอบกลับ: 0อ่าน: 80

การบวชและการประพฤติพหมจรรน์

การบวชและการประพฤติพรหมจรรย์ ประวัติความเป็นมาของคำว่า "นาค" ชา...

โพสต์โดย: Phrasomchai2016-05-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: wat04-02 20:26 ตอบกลับ: 2อ่าน: 259

ประสพโชค

ขอบคุณมากครับ

โพสต์โดย: ประสพโชค2016-04-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: ประสพโชค04-26 19:51 ตอบกลับ: 0อ่าน: 253

ชื่นชอบสื่อของท่านมาก

สื่อของท่านมีประโยชน์มาก

โพสต์โดย: phrayai2016-01-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrayai01-28 10:00 ตอบกลับ: 0อ่าน: 70

Thank you

ขอบคุณมากครับ

โพสต์โดย: dannypapsi2015-09-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: dannypapsi09-08 14:24 ตอบกลับ: 0อ่าน: 132

327คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

สื่อการสอน PowerPoint 351หน้าที่ชาวพุทธ3 เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: uwanbp07-06 23:11 ตอบกลับ: 11อ่าน: 553

351หน้าที่ชาวพุทธ3

สื่อการสอน PowerPoint 351หน้าที่ชาวพุทธ3 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอินจันทร์06-15 16:55 ตอบกลับ: 26อ่าน: 606

350สารานิยธรรม6

สื่อการสอน PowerPoint 350สารานิยธรรม6 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: oodpcknu03-15 07:10 ตอบกลับ: 9อ่าน: 524

348สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 [niralaiอ่านต่อ4]

สื่อการสอน PowerPoint 348สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 เป็น PowerPoin...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 08:51 ตอบกลับ: 18อ่าน: 494

344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ

สื่อการสอน PowerPoint 344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ เป็น PowerPoi...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: poodis22803-28 17:40 ตอบกลับ: 9อ่าน: 397

343ศิลปการพูด

สื่อการสอน PowerPoint 343ศิลปการพูด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:43 ตอบกลับ: 15อ่าน: 410

342วิธีสร้างสุข5

สื่อการสอน PowerPoint 342วิธีสร้างสุข5 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:32 ตอบกลับ: 9อ่าน: 253

341วันออกพรรษา

สื่อการสอน PowerPoint 341วันออกพรรษา เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระสมชาติ07-25 16:05 ตอบกลับ: 10อ่าน: 227

340วัฒนธรรมชาวพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 340วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: วรธมฺโม04-06 21:38 ตอบกลับ: 8อ่าน: 147

339ระวังอย่าให้อาย!

สื่อการสอน PowerPoint 339ระวังอย่าให้อาย! เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: korokoso02-08 15:42 ตอบกลับ: 13อ่าน: 182

338มารยาทไทย

สื่อการสอน PowerPoint 338มารยาทไทย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:15 ตอบกลับ: 31อ่าน: 428

337ประวัติพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 337ประวัติพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:16 ตอบกลับ: 4อ่าน: 105

336เบญจศีล

สื่อการสอน PowerPoint 336เบญจศีล เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สามเณรทศพล03-06 09:35 ตอบกลับ: 26อ่าน: 415

335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้-มิตรเทียม)

สื่อการสอน PowerPoint 335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้-มิตรเทียม) เป็น PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:21 ตอบกลับ: 4อ่าน: 199

334กุศลกรรมบถ10

สื่อการสอน PowerPoint 334กุศลกรรมบถ10 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:26 ตอบกลับ: 11อ่าน: 183

333ศาสนพิธี

สื่อการสอน PowerPoint 333ศาสนพิธี เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: phakin04-02 19:17 ตอบกลับ: 29อ่าน: 345

332วันอาสาฬหบูชา

สื่อการสอน PowerPoint 332วันอาสาฬหบูชา เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระสมชาติ07-25 16:04 ตอบกลับ: 9อ่าน: 148

331วันเข้าพรรษา

สื่อการสอน PowerPoint 331วันเข้าพรรษา เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:25 ตอบกลับ: 10อ่าน: 166

330ลีลาแบบฮาๆ

สื่อการสอน PowerPoint 330ลีลาแบบฮาๆ เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: yok_yok04-09 20:49 ตอบกลับ: 42อ่าน: 527

329พิธีกรรมศาสนาพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 329พิธีกรรมศาสนาพุทธ เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 08:47 ตอบกลับ: 15อ่าน: 246

328ทำไมเด็กไทยไม่เข้าวัด

สื่อการสอน PowerPoint 328ทำไมเด็กไทยไม่เข้าวัด เป็น PowerPoint 2007 เกี่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: goi07-05 21:49 ตอบกลับ: 33อ่าน: 433

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

โพสต์โดย: phaisit20112015-07-23 ตอบกลับล่าสุดโดย: phaisit201107-23 09:11 ตอบกลับ: 0อ่าน: 107

พุทธ

ดีมาก

โพสต์โดย: Worrapon2015-04-14 ตอบกลับล่าสุดโดย: Worrapon04-14 18:38 ตอบกลับ: 0อ่าน: 87

fd

ดีมากๆครับ

โพสต์โดย: Worrapon2015-03-21 ตอบกลับล่าสุดโดย: Worrapon03-21 12:23 ตอบกลับ: 0อ่าน: 87

ดีมาก

good

โพสต์โดย: zin2014-11-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: zin11-08 17:39 ตอบกลับ: 0อ่าน: 387

สื่อการสอนที่ดีที่สุดครับ

ต้องขอบพระคุณมายังพระอาจารย์เป็นอย่างสูงยิ่งครับ

โพสต์โดย: ญาณโชติ2014-09-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: nanthapong10-23 19:37 ตอบกลับ: 1อ่าน: 283

เป็นสื่อที่ดี

ใช้ในการเผยแพร่

โพสต์โดย: พระอุเทน2014-09-03 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอุเทน09-03 08:26 ตอบกลับ: 1อ่าน: 239

รรรรรโ

ขอบคุณ

โพสต์โดย: chaiyapong2014-08-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: chaiyapong08-07 21:46 ตอบกลับ: 0อ่าน: 276

ewqeq

ขอบคูณ

โพสต์โดย: chaiyapong2014-08-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: chaiyapong08-07 21:45 ตอบกลับ: 1อ่าน: 293

ฟหกฟหกฟห

ขอบคุณ

โพสต์โดย: chaiyapong2014-08-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: chaiyapong08-07 21:41 ตอบกลับ: 0อ่าน: 172

ขอบคุณ

ขอบคุณครับ

โพสต์โดย: chaiyapong2014-08-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: chaiyapong08-07 21:30 ตอบกลับ: 0อ่าน: 197

ปัญหาสังคม

จะนำไปบรรยายให้กลุ่มพัฒนาสตรีได้ดูด้วย ขอบคุณค่ะ

โพสต์โดย: NATTHAYA2014-07-03 ตอบกลับล่าสุดโดย: mid07-18 14:02 ตอบกลับ: 1อ่าน: 222

สมาชิกใหม่

ขอสะเก็ดภาพครับ

โพสต์โดย: ดาบเกียรติ2014-06-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: ดาบเกียรติ06-19 22:27 ตอบกลับ: 0อ่าน: 223

ขออนุญาตดาวน์โหลดสื่อการสอนครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

โพสต์โดย: ภัชศวัฒน์2014-06-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: ภัชศวัฒน์06-08 00:45 ตอบกลับ: 0อ่าน: 206

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ขอขอบคุณ มาก ปีนี้ได้รับหน้าที่สอน วิชาพระพุทธศาสนา ม.1 ทำสื่อเองไม่ทัน

โพสต์โดย: monkasian2014-05-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: monkasian05-19 13:44 ตอบกลับ: 0อ่าน: 302

ขอสื่อ

ขอบคุณคับ

โพสต์โดย: พระรัตนรัตน์2014-04-10 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระรัตนรัตน์04-10 14:43 ตอบกลับ: 1อ่าน: 301

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

โพสต์โดย: Jongrak2014-04-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: Jongrak04-07 09:15 ตอบกลับ: 0อ่าน: 245

mak

หน้านำไปนำเสอน

โพสต์โดย: mak2014-03-02 ตอบกลับล่าสุดโดย: mak03-02 21:54 ตอบกลับ: 0อ่าน: 325

mak

ขอบคุณคับ

โพสต์โดย: mak2014-03-02 ตอบกลับล่าสุดโดย: mak03-02 21:48 ตอบกลับ: 0อ่าน: 301

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

โพสต์โดย: tassadee20132014-02-20 ตอบกลับล่าสุดโดย: tassadee201302-20 12:14 ตอบกลับ: 0อ่าน: 330

ค้นพบสื่อที่ดีมีสาระ

ค้นหามานานเพิ่งเจอสื่อที่ต้องการมานานแล้ว ขอขอบคุณทางวัดสวนวางที่ผลิตสื่อที่มีส...

โพสต์โดย: prapaskdd2013-12-22 ตอบกลับล่าสุดโดย: prapaskdd12-22 06:26 ตอบกลับ: 0อ่าน: 392

สื่อการสอนที่มีประโยชน์มากค่ะ

ขอขอบคุณสื่อการสอนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากค่ะ

โพสต์โดย: ศิริพร2013-12-10 ตอบกลับล่าสุดโดย: ศิริพร12-10 18:04 ตอบกลับ: 0อ่าน: 566

น่าผลิตออกมาอีก

ดีมากครับ

โพสต์โดย: phuri2013-11-01 ตอบกลับล่าสุดโดย: phuri11-01 19:51 ตอบกลับ: 0อ่าน: 340

ขอบคุณ

ขอบคุณ

โพสต์โดย: tanam2013-09-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: tanam09-09 22:10 ตอบกลับ: 0อ่าน: 384

312ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการสอน PowerPoint 312ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น PowerPoint...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-08 18:23 ตอบกลับ: 4อ่าน: 688

311ความประมาท

สื่อการสอน PowerPoint 311ความประมาท เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 13:02 ตอบกลับ: 32อ่าน: 1246

310พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

สื่อการสอน PowerPoint 310พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ เป็น PowerPoint 200...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: ตวงศักดา03-05 22:02 ตอบกลับ: 5อ่าน: 1150

309คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

สื่อการสอน PowerPoint 309คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:25 ตอบกลับ: 30อ่าน: 1331

308บรรยายปฏิบัติธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 308บรรยายปฏิบัติธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrachayanan03-23 10:08 ตอบกลับ: 39อ่าน: 1708

307พื้นฐานการเทศน์(บรรยายพระนักเผยแผ่)

สื่อการสอน PowerPoint 307พื้นฐานการเทศน์(บรรยายพระนักเผยแผ่) เป็น PowerPoin...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: udomjaruwon04-22 15:30 ตอบกลับ: 13อ่าน: 1084

306บุญ - บาป

สื่อการสอน PowerPoint 306บุญ - บาป เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง บ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระสมชาติ07-25 16:32 ตอบกลับ: 73อ่าน: 2749

305เกมส์ฝึกคิด

สื่อการสอน PowerPoint 305เกมส์ฝึกคิด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: MyMint04-07 09:11 ตอบกลับ: 121อ่าน: 3681

304เกมทายนิสัยจากตัวเลข

สื่อการสอน PowerPoint 304เกมทายนิสัยจากตัวเลข เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: SongSaLueng04-20 22:41 ตอบกลับ: 91อ่าน: 3327

303อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม

สื่อการสอน PowerPoint 303อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrachayanan03-23 10:05 ตอบกลับ: 26อ่าน: 1323

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />