สื่อการสอนPowerPoint

  • วันนี้ : 5
  • เรื่อง : 334
  • ตอบทั้งหมด : 7700
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

331วันเข้าพรรษา

สื่อการสอน PowerPoint 331วันเข้าพรรษา เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:25 ตอบกลับ: 10อ่าน: 166

180กรรมตกแต่ง

สื่อการสอน PowerPoint 180กรรมตกแต่ง เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:00 ตอบกลับ: 14อ่าน: 829

293นิทานอย่าเห็นแก่หวย

สื่อการสอน PowerPoint 293นิทานอย่าเห็นแก่หวย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:57 ตอบกลับ: 16อ่าน: 928

225เศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการสอน PowerPoint 225เศรษฐกิจพอเพียง เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:54 ตอบกลับ: 9อ่าน: 855

008การปรับอินทรีย์

สื่อการสอน PowerPoint 008การปรับอินทรีย์ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-16 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:52 ตอบกลับ: 5อ่าน: 807

040 Buddhataspoetry(พุทธททาสคำกลอน)

สื่อการสอน PowerPoint 040 Buddhataspoetry(พุทธทาสคำกลอน) เป็น PowerPo...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:40 ตอบกลับ: 15อ่าน: 1271

085 จุดเด่นของพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 085 จุดเด่นของพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 14:15 ตอบกลับ: 15อ่าน: 1125

348สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 [niralaiอ่านต่อ4]

สื่อการสอน PowerPoint 348สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 เป็น PowerPoin...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 08:51 ตอบกลับ: 18อ่าน: 495

329พิธีกรรมศาสนาพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 329พิธีกรรมศาสนาพุทธ เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 08:47 ตอบกลับ: 15อ่าน: 247

236ศาสนพิธี2

สื่อการสอน PowerPoint 236ศาสนพิธี2 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:29 ตอบกลับ: 54อ่าน: 2287

235ศาสนพิธี1

สื่อการสอน PowerPoint 235ศาสนพิธี1 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ศ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:27 ตอบกลับ: 33อ่าน: 1200

338มารยาทไทย

สื่อการสอน PowerPoint 338มารยาทไทย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมเจริญ03-11 04:15 ตอบกลับ: 31อ่าน: 428

336เบญจศีล

สื่อการสอน PowerPoint 336เบญจศีล เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: สามเณรทศพล03-06 09:35 ตอบกลับ: 26อ่าน: 415

343ศิลปการพูด

สื่อการสอน PowerPoint 343ศิลปการพูด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:43 ตอบกลับ: 15อ่าน: 411

142ความเป็นผู้นำ

สื่อการสอน PowerPoint 142ความเป็นผู้นำ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:42 ตอบกลับ: 15อ่าน: 808

087 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 087 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253102-10 22:43 ตอบกลับ: 39อ่าน: 2195

278เงินกับงู

สื่อการสอน PowerPoint 278เงินกับงู เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง เ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: mahazaa02-10 06:12 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1083

288นิทานเณรพยอม จอมยุ่ง2

สื่อการสอน PowerPoint 288นิทานเณรพยอม จอมยุ่ง2 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: mahazaa02-10 05:16 ตอบกลับ: 7อ่าน: 717

045 สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย

สื่อการสอน PowerPoint 045 สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย เป็น PowerPoint 2003...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: korokoso02-08 15:46 ตอบกลับ: 47อ่าน: 4111

150ความแตกต่างวันมาฆะบูชากับวันวาเลนไทน์

สื่อการสอน PowerPoint 150ความแตกต่างวันมาฆะบูชากับวันวาเลนไทน์ เป็น Power...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: korokoso02-08 15:44 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1197

339ระวังอย่าให้อาย!

สื่อการสอน PowerPoint 339ระวังอย่าให้อาย! เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: korokoso02-08 15:42 ตอบกลับ: 13อ่าน: 184

069 ทุกปัญหาชีวิตพิชิตด้วยธรรมะ

สื่อการสอน PowerPoint 069 ทุกปัญหาชีวิตพิชิตด้วยธรรมะ เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-30 22:18 ตอบกลับ: 16อ่าน: 978

001การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นบูรณาการ-ดร.อาจอง

สื่อการสอน PowerPoint 001การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นบูรณาการ-ดร.อาจอง ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: khaekza55501-20 10:28 ตอบกลับ: 12อ่าน: 1554

191บทสวดทำวัตร(มจร.)

สื่อการสอน PowerPoint 191บทสวดทำวัตร(มจร.) เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: wattananusas12-04 16:12 ตอบกลับ: 33อ่าน: 1213

275เกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่า

สื่อการสอน PowerPoint 275เกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่า เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: wat12-02 07:04 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1184

126หน้าที่ของคนไทย

สื่อการสอน PowerPoint 126หน้าที่ของคนไทย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: kannikarmam11-15 19:28 ตอบกลับ: 37อ่าน: 1411

129ประวัติธงชาติไทย

สื่อการสอน PowerPoint 129ประวัติธงชาติไทย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: kannikarmam11-15 19:25 ตอบกลับ: 39อ่าน: 1558

272จิตสำนึกการให้บริการ

สื่อการสอน PowerPoint 272จิตสำนึกการให้บริการ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: Cham10-28 17:01 ตอบกลับ: 10อ่าน: 912

021จิตวิทยาการเรียนรู้

สื่อการสอน PowerPoint 021จิตวิทยาการเรียนรู้ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-04-04 ตอบกลับล่าสุดโดย: Cham10-28 16:31 ตอบกลับ: 2อ่าน: 749

ขอบคุณฃ

ขอบคุณครับ

โพสต์โดย: satip2016-10-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: satip10-09 21:16 ตอบกลับ: 0อ่าน: 81

286พุทธสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน)

สื่อการสอน PowerPoint 286พุทธสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน) ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: bigbangg10-07 22:25 ตอบกลับ: 52อ่าน: 2323

294มงคล38(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน)

สื่อการสอน PowerPoint 294มงคล38(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน) เป็น PowerPoi...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: bigbangg10-07 22:21 ตอบกลับ: 39อ่าน: 1915

238รวมความบันเทิงผายลม(ตด)

สื่อการสอน PowerPoint 238รวมความบันเทิงผายลม(ตด) เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: bigbang10-06 21:11 ตอบกลับ: 48อ่าน: 1479

214นิทรรศการวิสาขบูชา

สื่อการสอน PowerPoint 214นิทรรศการวิสาขบูชา เป็น PowerPoint 2003 เกี่ย...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: nimit09-30 12:42 ตอบกลับ: 13อ่าน: 757

183ข้อพิสูจน์

สื่อการสอน PowerPoint 183ข้อพิสูจน์ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: เลขาบ้านใหญ่09-22 21:30 ตอบกลับ: 12อ่าน: 783

190นำเสนอ จริยธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 190นำเสนอ จริยธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: เลขาบ้านใหญ่09-22 21:10 ตอบกลับ: 53อ่าน: 1673

157เทคนิคบรรยายพระคุณแม่วิทยากร

สื่อการสอน PowerPoint 157เทคนิคบรรยายพระคุณแม่วิทยากร เป็น PowerPoint 200...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมควร09-21 07:33 ตอบกลับ: 39อ่าน: 2694

186ฉันรักเธอเท่าชีวี

สื่อการสอน PowerPoint 186ฉันรักเธอเท่าชีวี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมควร09-21 07:32 ตอบกลับ: 17อ่าน: 1026

161มือบอนบ่อนทำลาย(ธรรมะ6ก.)

สื่อการสอน PowerPoint 161มือบอนบ่อนทำลาย(ธรรมะ6ก.) เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมควร09-21 07:32 ตอบกลับ: 8อ่าน: 765

099 ชาวพุทธควรทำตัวอย่างไร

สื่อการสอน PowerPoint 099 ชาวพุทธควรทำตัวอย่างไร เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมควร09-21 07:30 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1108

077 กายใจตาย

สื่อการสอน PowerPoint 077 กายใจตาย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมควร09-21 07:18 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1144

189ทำอย่างไรวัยรุ่นไทยจะมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี

สื่อการสอน PowerPoint 189ทำอย่างไรวัยรุ่นไทยจะมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมควร09-21 07:16 ตอบกลับ: 3อ่าน: 618

202สื่อการสอนพุทธประวัติ

สื่อการสอน PowerPoint 202สื่อการสอนพุทธประวัติ เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: Tuan09-01 19:52 ตอบกลับ: 80อ่าน: 2761

102 เพื่อนแท้

สื่อการสอน PowerPoint 102 เพื่อนแท้ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-05-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: hidatechi08-21 15:57 ตอบกลับ: 51อ่าน: 1978

101 เพื่อนที่ดีของเพื่อน

สื่อการสอน PowerPoint 101 เพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็น PowerPoint 2003 เกี่...

โพสต์โดย: niralai2013-05-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: hidatechi08-21 15:54 ตอบกลับ: 54อ่าน: 2752

187ชีวิตเกิดมาทำไม

สื่อการสอน PowerPoint 187ชีวิตเกิดมาทำไม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: hidatechi08-21 15:45 ตอบกลับ: 43อ่าน: 1492

051 ศีล 5

สื่อการสอน PowerPoint 051 ศีล 5 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ศีล...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: prayoon07-29 17:16 ตอบกลับ: 56อ่าน: 2995

149ครูกัลยาณมิตรของแผ่นดิน

สื่อการสอน PowerPoint 149ครูกัลยาณมิตรของแผ่นดิน เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: nauraset07207-28 21:46 ตอบกลับ: 7อ่าน: 1325

279จักร ๔

สื่อการสอน PowerPoint 279จักร 4 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง จั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: prayoon07-28 21:27 ตอบกลับ: 4อ่าน: 645

100 หน้าที่ชาวพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 100 หน้าที่ชาวพุทธ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: Sarayooth07-26 22:58 ตอบกลับ: 36อ่าน: 2320

139หน้าที่ชาวพุทธ1

สื่อการสอน PowerPoint 139หน้าที่ชาวพุทธ1 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: Sarayooth07-26 22:51 ตอบกลับ: 8อ่าน: 775

226สื่อการสอนมารยาทชาพุทธม.6

สื่อการสอน PowerPoint 226สื่อการสอนมารยาทชาพุทธม.6 เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: Sarayooth07-26 22:50 ตอบกลับ: 7อ่าน: 994

206การปกครองสมัยรัตนโกสิน

สื่อการสอน PowerPoint 206การปกครองสมัยรัตนโกสิน เป็น PowerPoint 2003 เกี...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: kittisakrap07-26 09:38 ตอบกลับ: 1อ่าน: 606

018 สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง

สื่อการสอน PowerPoint 018 สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง เป็น PowerPoint 200...

โพสต์โดย: niralai2013-04-04 ตอบกลับล่าสุดโดย: kittisakrap07-26 09:34 ตอบกลับ: 44อ่าน: 2462

131พระราชดำรัส จากในหลวง

สื่อการสอน PowerPoint 131พระราชดำรัส จากในหลวง เป็น PowerPoint 2003 เกี่...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: kittisakrap07-26 09:29 ตอบกลับ: 7อ่าน: 687

143จิตสำนึกในความรักชาติศาสน์กษัตริย์

สื่อการสอน PowerPoint 143จิตสำนึกในความรักชาติศาสน์กษัตริย์ เป็น PowerP...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: kittisakrap07-26 09:22 ตอบกลับ: 30อ่าน: 1351

216พ่อ(๕ธันวารักพ่อทั้งแผ่นดิน)

สื่อการสอน PowerPoint 216พ่อ(๕ธันวารักพ่อทั้งแผ่นดิน) เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: kittisakrap07-26 09:20 ตอบกลับ: 16อ่าน: 930

065 นำเสนอเรื่องนรก

สื่อการสอน PowerPoint 065 นำเสนอเรื่องนรก เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: kittisakrap07-26 09:18 ตอบกลับ: 78อ่าน: 3378

219วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

สื่อการสอน PowerPoint 219วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน เป็น PowerPoint 2003 เกี่...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: kittisakrap07-26 09:12 ตอบกลับ: 28อ่าน: 1248

062 เรื่องของกบตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง

สื่อการสอน PowerPoint 062 เรื่องของกบตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง เป็น PowerPoint 20...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระสมชาติ07-25 16:33 ตอบกลับ: 30อ่าน: 1581

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />