สื่อการสอนPowerPoint

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 334
  • ตอบทั้งหมด : 7588
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

089 วิเคราะห์หลักธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 089 วิเคราะห์หลักธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระสมชาติ07-25 15:49 ตอบกลับ: 8อ่าน: 1004

299ดรุณธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 299ดรุณธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ดร...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระสมชาติ07-25 15:47 ตอบกลับ: 25อ่าน: 1160

164สรุปบาป ๗ ประการ

สื่อการสอน PowerPoint 164สรุปบาป ๗ ประการ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระสมชาติ07-25 15:46 ตอบกลับ: 17อ่าน: 1031

267ทำวัตรสวดมนต์บทพิเศษ

สื่อการสอน PowerPoint 267ทำวัตรสวดมนต์บทพิเศษ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: Phan07-16 09:28 ตอบกลับ: 20อ่าน: 1735

106 วันเข้าพรรษา

สื่อการสอน PowerPoint 106 วันเข้าพรรษา เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-05-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-08 18:29 ตอบกลับ: 24อ่าน: 1401

208การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย

สื่อการสอน PowerPoint 208การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย เป็น Po...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-08 18:26 ตอบกลับ: 14อ่าน: 1471

312ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการสอน PowerPoint 312ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น PowerPoint...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-08 18:23 ตอบกลับ: 4อ่าน: 687

068 กฏกติกามารยาทการเข้าค่าย

สื่อการสอน PowerPoint 068 กฏกติกามารยาทการเข้าค่าย เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-07 19:38 ตอบกลับ: 52อ่าน: 2125

072 อริยสัจจสี่ม.5

สื่อการสอน PowerPoint 072 อริยสัจจสี่ม.5 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-07 19:37 ตอบกลับ: 7อ่าน: 778

207การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย

สื่อการสอน PowerPoint 207การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย เป็น PowerPoint 200...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-07 19:23 ตอบกลับ: 1อ่าน: 546

079 ฝึกกายใจ

สื่อการสอน PowerPoint 079 ฝึกกายใจ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-07 19:21 ตอบกลับ: 5อ่าน: 629

086 คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

สื่อการสอน PowerPoint 086 คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน เป็น PowerPoint 200...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909907-07 19:20 ตอบกลับ: 4อ่าน: 816

327คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

สื่อการสอน PowerPoint 351หน้าที่ชาวพุทธ3 เป็น PowerPoint 2007 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: uwanbp07-06 23:11 ตอบกลับ: 11อ่าน: 538

328ทำไมเด็กไทยไม่เข้าวัด

สื่อการสอน PowerPoint 328ทำไมเด็กไทยไม่เข้าวัด เป็น PowerPoint 2007 เกี่...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: goi07-05 21:49 ตอบกลับ: 33อ่าน: 427

231การเป็นพลเมืองที่ดี

สื่อการสอน PowerPoint 231การเป็นพลเมืองที่ดี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระชูชาติ07-01 12:22 ตอบกลับ: 39อ่าน: 1399

046 เรียนรู้พระรัตนตรัยอย่างไรให้สนุก

สื่อการสอน PowerPoint 046 เรียนรู้พระรัตนตรัยอย่างไรให้สนุก เป็น PowerPoi...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระชูชาติ07-01 12:20 ตอบกลับ: 35อ่าน: 1960

158ธรรมสำหรับคุณ

สื่อการสอน PowerPoint 158ธรรมสำหรับคุณ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระชูชาติ07-01 12:19 ตอบกลับ: 18อ่าน: 947

266สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

สื่อการสอน PowerPoint 266สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระชูชาติ07-01 12:15 ตอบกลับ: 30อ่าน: 1209

057 กรุ๊ปเลือด

สื่อการสอน PowerPoint 057 กรุ๊ปเลือด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: zanaidhan06-30 20:23 ตอบกลับ: 33อ่าน: 1596

156เทคนิคการจัดค่ายคุณธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 156เทคนิคการจัดค่ายคุณธรรม เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: nongkran290406-25 14:36 ตอบกลับ: 7อ่าน: 661

145นันทนาการ-เกมและเพลงปลุกใจความเป็นคนไทย

สื่อการสอน PowerPoint 145นันทนาการ-เกมและเพลงปลุกใจความเป็นคนไทย เป็น Pow...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: nongkran290406-25 14:21 ตอบกลับ: 53อ่าน: 2219

049 พระรัตนตรัย2

สื่อการสอน PowerPoint 049 พระรัตนตรัย2 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:22 ตอบกลับ: 13อ่าน: 1152

168สามดีของเมืองไทย

สื่อการสอน PowerPoint 168สามดีของเมืองไทย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:17 ตอบกลับ: 13อ่าน: 794

188ทำบุญอย่างฉลาด

สื่อการสอน PowerPoint 188ทำบุญอย่างฉลาด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:15 ตอบกลับ: 13อ่าน: 890

152คำเตือนจากความตาย

สื่อการสอน PowerPoint 152คำเตือนจากความตาย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:14 ตอบกลับ: 19อ่าน: 1024

114 ความสามัคคี

สื่อการสอน PowerPoint 114 ความสามัคคี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2013-06-29 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:12 ตอบกลับ: 35อ่าน: 1660

054 ทดสอบคำนวณเลข

สื่อการสอน PowerPoint 054 ทดสอบคำนวณเลข เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:11 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1202

162รู้เท่าทันต่อชีวิตและโลก

สื่อการสอน PowerPoint 162รู้เท่าทันต่อชีวิตและโลก เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:09 ตอบกลับ: 14อ่าน: 868

151ค่ายวัยใสใจสะอาด

สื่อการสอน PowerPoint 151ค่ายวัยใสใจสะอาด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:08 ตอบกลับ: 8อ่าน: 742

070 หลวงพี่เอี้ยงตอนการให้ทานที่ได้บุญมากกว่า

สื่อการสอน PowerPoint 070 หลวงพี่เอี้ยงตอนการให้ทานที่ได้บุญมากกว่า เป็น ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:07 ตอบกลับ: 14อ่าน: 1030

198สรุปสัจจธรรมชีวิต

สื่อการสอน PowerPoint 198สรุปสัจจธรรมชีวิต เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:06 ตอบกลับ: 10อ่าน: 728

082 จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 082 จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:05 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1429

080 จิตภาวนา

สื่อการสอน PowerPoint 080 จิตภาวนา เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:04 ตอบกลับ: 14อ่าน: 1010

033 การการพัฒนาจิต2

สื่อการสอน PowerPoint 033 การการพัฒนาจิต2 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:03 ตอบกลับ: 9อ่าน: 736

289นิทานครอบครัวตัวดี(ชู2นิ้ว)

สื่อการสอน PowerPoint 289นิทานครอบครัวตัวดี(ชู2นิ้ว) เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:02 ตอบกลับ: 4อ่าน: 497

004การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดย สุภรณ์ สภาพงศ์

สื่อการสอน PowerPoint 004การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดย สุภรณ์ สภาพงศ์ ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:01 ตอบกลับ: 4อ่าน: 696

118หลักพุทธธรรมDCI

สื่อการสอน PowerPoint 118หลักพุทธธรรมDCI เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 14:00 ตอบกลับ: 6อ่าน: 781

113 แก่นพุทธศาสนา3

สื่อการสอน PowerPoint 113 แก่นพุทธศาสนา3 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-06-29 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:59 ตอบกลับ: 7อ่าน: 1008

282อคติ4(การ์ตูน)(มีเนื้อหาสาระ ป.5)

สื่อการสอน PowerPoint 282อคติ4(การ์ตูน)(มีเนื้อหาสาระ ป.5) เป็น PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:42 ตอบกลับ: 25อ่าน: 1535

297คำถาม ใครตอบเอ่ย

สื่อการสอน PowerPoint 297คำถาม ใครตอบเอ่ย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:42 ตอบกลับ: 73อ่าน: 2403

196วัวสอนยาก มารยาทผู้ดี

สื่อการสอน PowerPoint 196วัวสอนยาก มารยาทผู้ดี เป็น PowerPoint 2003 เกี...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:38 ตอบกลับ: 49อ่าน: 1596

232การเป็นบุตรที่ดี

สื่อการสอน PowerPoint 232การเป็นบุตรที่ดี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:33 ตอบกลับ: 99อ่าน: 2808

342วิธีสร้างสุข5

สื่อการสอน PowerPoint 342วิธีสร้างสุข5 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:32 ตอบกลับ: 9อ่าน: 246

138แปลกมั๊ย

สื่อการสอน PowerPoint 138แปลกมั๊ย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-20 13:27 ตอบกลับ: 34อ่าน: 1414

283เยาชน5ดี-(ทุกชั้นเรียน)

สื่อการสอน PowerPoint 283เยาชน5ดี-(ทุกชั้นเรียน) เป็น PowerPoint 2003 เกี่...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระชูชาติ06-17 12:29 ตอบกลับ: 96อ่าน: 2444

351หน้าที่ชาวพุทธ3

สื่อการสอน PowerPoint 351หน้าที่ชาวพุทธ3 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอินจันทร์06-15 16:55 ตอบกลับ: 26อ่าน: 591

179กรรมฆ่าหมู

สื่อการสอน PowerPoint 179กรรมฆ่าหมู เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอินจันทร์06-15 16:53 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1183

185มรณานุสสติ

สื่อการสอน PowerPoint 185มรณานุสสติ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอินจันทร์06-15 16:51 ตอบกลับ: 18อ่าน: 1184

016 แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 2

สื่อการสอน PowerPoint 016 แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 2 เป็น PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2013-04-03 ตอบกลับล่าสุดโดย: krudoi06-11 16:33 ตอบกลับ: 3อ่าน: 887

067 Free_sex

สื่อการสอน PowerPoint 067 Free_sex เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 16:27 ตอบกลับ: 10อ่าน: 991

073 หลักธรรมพื้นฐาน

สื่อการสอน PowerPoint 073 หลักธรรมพื้นฐาน เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 16:13 ตอบกลับ: 13อ่าน: 1098

292นิทานหลวงพ่อ สอนธรรม(พาหุง)

สื่อการสอน PowerPoint 292นิทานหลวงพ่อ สอนธรรม(พาหุง) เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 14:04 ตอบกลับ: 25อ่าน: 1108

193ยายแต๋ว(จะเข้าวัดเมื่อไร)

สื่อการสอน PowerPoint 193ยายแต๋ว(จะเข้าวัดเมื่อไร) เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 13:49 ตอบกลับ: 15อ่าน: 977

052 ศีล 5พื้นฐานการดำเนินชีวิต

สื่อการสอน PowerPoint 052 ศีล 5พื้นฐานการดำเนินชีวิต เป็น PowerPoint 2003...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 13:45 ตอบกลับ: 65อ่าน: 2794

273(ปริศนาเฉลย)โอวาท 3พระรัตนรัย3

สื่อการสอน PowerPoint 273(ปริศนาเฉลย)โอวาท 3พระรัตนรัย3 เป็น PowerPoint 200...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 13:43 ตอบกลับ: 25อ่าน: 1193

061 นำเสนอการ์ตูนธรรมะ

สื่อการสอน PowerPoint 061 นำเสนอการ์ตูนธรรมะ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 13:41 ตอบกลับ: 56อ่าน: 2207

311ความประมาท

สื่อการสอน PowerPoint 311ความประมาท เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 13:02 ตอบกลับ: 32อ่าน: 1215

123วัยรุ่นกับภัยยาเสพติดและประเภทของยา

สื่อการสอน PowerPoint 123วัยรุ่นกับภัยยาเสพติดและประเภทของยา เป็น PowerPo...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: วันลบ06-07 12:57 ตอบกลับ: 98อ่าน: 5277

169ศาสนพิธี3

สื่อการสอน PowerPoint 169ศาสนพิธี3 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: peegapu06-07 11:58 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1081

201พุทธประวัติศพอ.1

สื่อการสอน PowerPoint 201พุทธประวัติศพอ.1 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: peegapu06-05 15:58 ตอบกลับ: 28อ่าน: 1387

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />