สื่อการสอนPowerPoint

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 334
  • ตอบทั้งหมด : 7588
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

217พุทธประวัติ(ครูเฉลิมศักดิ์)

สื่อการสอน PowerPoint 217พุทธประวัติ(ครูเฉลิมศักดิ์) เป็น PowerPoint 2003...

โพสต์โดย: niralai2013-07-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: peegapu06-05 15:57 ตอบกลับ: 28อ่าน: 1231

063 เด็กเอ๋ยเด็กดี

สื่อการสอน PowerPoint 063 เด็กเอ๋ยเด็กดี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: krudoi06-04 11:36 ตอบกลับ: 78อ่าน: 4487

091 หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม

สื่อการสอน PowerPoint 091 หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-03 14:21 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1568

291นิทานวิธีหาลูกสะใภ้

สื่อการสอน PowerPoint 291นิทานวิธีหาลูกสะใภ้ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-03 14:16 ตอบกลับ: 16อ่าน: 943

144วินัยในการดำรงชีวิตประจำวัน

สื่อการสอน PowerPoint 144วินัยในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็น PowerPoint 2003...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-03 14:13 ตอบกลับ: 38อ่าน: 1250

076 การเดินจงกรม ๖ ระยะ (คัมภีร์วิ)

สื่อการสอน PowerPoint 076 การเดินจงกรม ๖ ระยะ (คัมภีร์วิ) เป็น PowerPoint 2...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-03 14:11 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1502

071 พิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิกสูบ

สื่อการสอน PowerPoint 071 พิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิกสูบ เป็น PowerPoint 2...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-03 14:04 ตอบกลับ: 37อ่าน: 2165

098 ชีวิตวัยรุ่น

สื่อการสอน PowerPoint 098 ชีวิตวัยรุ่น เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-03 14:02 ตอบกลับ: 115อ่าน: 4791

048 พระรัตนตรัย

สื่อการสอน PowerPoint 048 พระรัตนตรัย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-03 13:59 ตอบกลับ: 35อ่าน: 1770

112 คนมีธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 112 คนมีธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-06-29 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระชูชาติ06-03 08:01 ตอบกลับ: 27อ่าน: 1255

097 คุณค่าของชีวิต

สื่อการสอน PowerPoint 097 คุณค่าของชีวิต เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระชูชาติ06-03 08:00 ตอบกลับ: 36อ่าน: 2344

237วิถีพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 237วิถีพุทธ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-02 14:25 ตอบกลับ: 3อ่าน: 575

276ความหมายบทสวดพาหุง

สื่อการสอน PowerPoint 276ความหมายบทสวดพาหุง เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-02 13:59 ตอบกลับ: 17อ่าน: 974

108 วันวิสาขบูชา

สื่อการสอน PowerPoint 108 วันวิสาขบูชา เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-05-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 17:20 ตอบกลับ: 22อ่าน: 1875

277คารวะ6(มีเนื้อหาสาระ ป.6)

สื่อการสอน PowerPoint 277คารวะ6(มีเนื้อหาสาระ ป.6) เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 17:10 ตอบกลับ: 37อ่าน: 1328

280ไตรลักษณ์ พละ4 โลกธรรม8

สื่อการสอน PowerPoint 280ไตรลักษณ์ พละ4 โลกธรรม8 เป็น PowerPoint 2003 เกี่...

โพสต์โดย: niralai2013-07-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:55 ตอบกลับ: 26อ่าน: 1198

140หน้าที่ชาวพุทธ2

สื่อการสอน PowerPoint 140หน้าที่ชาวพุทธ2 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:38 ตอบกลับ: 29อ่าน: 1269

013 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง

สื่อการสอน PowerPoint 013 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-21 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:36 ตอบกลับ: 6อ่าน: 1094

107 วันมาฆบูชา

สื่อการสอน PowerPoint 107 วันมาฆบูชา เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:33 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1266

111 วันอาสาฬหบุูชา

สื่อการสอน PowerPoint 111 วันอาสาฬหบุูชา(วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา) เป็น Po...

โพสต์โดย: niralai2013-06-29 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:31 ตอบกลับ: 29อ่าน: 1453

026 โอวาท3ไตรสิกขา

สื่อการสอน PowerPoint 026 โอวาท3ไตรสิกขา เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-14 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:30 ตอบกลับ: 5อ่าน: 1421

228หลักธรรมนำชาวพุทธ

สื่อการสอน PowerPoint 228หลักธรรมนำชาวพุทธ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:20 ตอบกลับ: 8อ่าน: 870

337ประวัติพระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 337ประวัติพระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:16 ตอบกลับ: 4อ่าน: 102

035 สมาธิบำบัด

สื่อการสอน PowerPoint 035 สมาธิบำบัด เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: 12345678909906-01 16:09 ตอบกลับ: 6อ่าน: 959

210จริยธรรมของนักการเมือง

สื่อการสอน PowerPoint 210จริยธรรมของนักการเมือง เป็น PowerPoint 2003 เกี...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:10 ตอบกลับ: 1อ่าน: 474

271ธรรมกับข้าราชการ(สาธารณสุข)

สื่อการสอน PowerPoint 271ธรรมกับข้าราชการ(สาธารณสุข) เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:09 ตอบกลับ: 5อ่าน: 608

023 การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร

สื่อการสอน PowerPoint 023 การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-04-04 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:09 ตอบกลับ: 5อ่าน: 765

270การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ

สื่อการสอน PowerPoint 270การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:09 ตอบกลับ: 3อ่าน: 756

227สื่อการสอนเรื่องพระไตรปิฎกม.6

สื่อการสอน PowerPoint 227สื่อการสอนเรื่องพระไตรปิฎกม.6 เป็น PowerPoint 20...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:08 ตอบกลับ: 2อ่าน: 557

030 ข่าว นสพ.

สื่อการสอน PowerPoint 030 ข่าว นสพ. เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:06 ตอบกลับ: 11อ่าน: 1054

090 นำเสนอรูปแบบการสอน

สื่อการสอน PowerPoint 090 นำเสนอรูปแบบการสอน เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:06 ตอบกลับ: 7อ่าน: 978

215พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สื่อการสอน PowerPoint 215พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น PowerPoint 2...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:06 ตอบกลับ: 3อ่าน: 1191

028 สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา

สื่อการสอน PowerPoint 028 สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็น PowerPoint 2003 ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-14 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:04 ตอบกลับ: 2อ่าน: 633

154โครงงานเฉลิมพระเกียรติ

สื่อการสอน PowerPoint 154โครงงานเฉลิมพระเกียรติ เป็น PowerPoint 2003 เกี...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:03 ตอบกลับ: 5อ่าน: 700

036 นำเสนอจริต 6

สื่อการสอน PowerPoint 036 นำเสนอจริต 6 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:02 ตอบกลับ: 11อ่าน: 1124

302กุศโลบายการปฏิบัติธรรม

สื่อการสอน PowerPoint 302กุศโลบายการปฏิบัติธรรม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ย...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 23:01 ตอบกลับ: 5อ่าน: 653

094 ทฤษฎีใหม่

สื่อการสอน PowerPoint 094 ทฤษฎีใหม่ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:55 ตอบกลับ: 5อ่าน: 988

024 สัมนาพระพุทธศาสนา 1

สื่อการสอน PowerPoint 024 สัมนาพระพุทธศาสนา 1 เป็น PowerPoint 2003 เกี่ย...

โพสต์โดย: niralai2013-04-04 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:54 ตอบกลับ: 4อ่าน: 746

017 แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 1 (ร.ร.สตรีภูเก็ต)

สื่อการสอน PowerPoint 017 แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 1 (ร.ร.สตรีภูเก็ต) ...

โพสต์โดย: niralai2013-04-03 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:54 ตอบกลับ: 5อ่าน: 907

269ท่อง 3 โลก

สื่อการสอน PowerPoint 269ท่อง 3 โลก เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อง ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:53 ตอบกลับ: 14อ่าน: 1010

218ร.ร.วิถีพุทธสตรีอ่างทอง

สื่อการสอน PowerPoint 218ร.ร.วิถีพุทธสตรีอ่างทอง เป็น PowerPoint 2003 เก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:53 ตอบกลับ: 2อ่าน: 518

223วิทยากรวิทยาการ

สื่อการสอน PowerPoint 223วิทยากรวิทยาการ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:52 ตอบกลับ: 9อ่าน: 1328

224ศาสนาในวัฒนธรรมไทย

สื่อการสอน PowerPoint 224ศาสนาในวัฒนธรรมไทย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:52 ตอบกลับ: 9อ่าน: 797

159มนุษย์คุณภาพ

สื่อการสอน PowerPoint 159มนุษย์คุณภาพ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:51 ตอบกลับ: 8อ่าน: 823

038 พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย

สื่อการสอน PowerPoint 038 พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย เป็น PowerPoint 2003...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:51 ตอบกลับ: 23อ่าน: 2528

055 ทดสอบภาษาบาลี

สื่อการสอน PowerPoint 055 ทดสอบภาษาบาลี เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:51 ตอบกลับ: 17อ่าน: 1197

084 พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน

สื่อการสอน PowerPoint 084 พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน เป็น PowerPoint...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:44 ตอบกลับ: 7อ่าน: 925

064 การเลือกคู่ครอง

สื่อการสอน PowerPoint 064 การเลือกคู่ครอง เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับ...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:43 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1600

014 วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1

สื่อการสอน PowerPoint 014 วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี 1 เป็น Powe...

โพสต์โดย: suttasilo2013-04-03 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:43 ตอบกลับ: 5อ่าน: 742

184คำสอนครูบาอาจารย์

สื่อการสอน PowerPoint 184คำสอนครูบาอาจารย์ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:28 ตอบกลับ: 15อ่าน: 885

134เก้าคำที่พ่อสอน

สื่อการสอน PowerPoint 134เก้าคำที่พ่อสอน เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:27 ตอบกลับ: 24อ่าน: 1120

309คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

สื่อการสอน PowerPoint 309คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยว...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:25 ตอบกลับ: 30อ่าน: 1317

039 พุทธธรรมกับชีวิต

สื่อการสอน PowerPoint 039 พุทธธรรมกับชีวิต เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:21 ตอบกลับ: 25อ่าน: 1711

213ทางแห่งความงาม

สื่อการสอน PowerPoint 213ทางแห่งความงาม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเร...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:21 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1498

335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้-มิตรเทียม)

สื่อการสอน PowerPoint 335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้-มิตรเทียม) เป็น PowerPoint ...

โพสต์โดย: niralai2015-08-09 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:21 ตอบกลับ: 4อ่าน: 196

295บทที่ ๖ กรรม(ดอกบัว)

สื่อการสอน PowerPoint 295บทที่ ๖ กรรม(ดอกบัว) เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:17 ตอบกลับ: 12อ่าน: 817

165สื่ออันตราย

สื่อการสอน PowerPoint 165สื่ออันตราย เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกับเรื่อ...

โพสต์โดย: niralai2013-07-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:17 ตอบกลับ: 14อ่าน: 1012

163สมองกับการเรียนรู้

สื่อการสอน PowerPoint 163สมองกับการเรียนรู้ เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-07-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:17 ตอบกลับ: 6อ่าน: 848

029 นำเสนอปัญหาสังคม

สื่อการสอน PowerPoint 029 นำเสนอปัญหาสังคม เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวกั...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:16 ตอบกลับ: 19อ่าน: 1264

081 อานาปานสติ 16 ขั้น

สื่อการสอน PowerPoint 081 อานาปานสติ 16 ขั้น เป็น PowerPoint 2003 เกี่ยวก...

โพสต์โดย: niralai2013-05-15 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 22:13 ตอบกลับ: 8อ่าน: 1191

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />