คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 47
  • ตอบทั้งหมด : 2256
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

กด

สวัสดี

โพสต์โดย: ิbuddhawajana2016-11-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: ิbuddhawajana11-26 21:42 ตอบกลับ: 0อ่าน: 23

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

โพสต์โดย: พระวรรลบ2014-06-07 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระวรรลบ06-07 15:03 ตอบกลับ: 0อ่าน: 278

ขอบคุณครับ อนุโมทนาบุญครับ

ขอบคุณครับ อนุโมทนาบุญครับ

โพสต์โดย: bounkham242014-02-05 ตอบกลับล่าสุดโดย: bounkham2402-05 09:32 ตอบกลับ: 0อ่าน: 581

อนุโมทนาด้วย

เป็นประโยชน์ดีมากเลยนะครับ

โพสต์โดย: pworachai2013-08-13 ตอบกลับล่าสุดโดย: pworachai08-13 22:05 ตอบกลับ: 0อ่าน: 563

มีประโยชน์สูงสุด

เด็กมีคุณธรรม นำพาให้ชาติเจริญ

โพสต์โดย: ปญจพโล2013-06-17 ตอบกลับล่าสุดโดย: lapar06-26 17:41 ตอบกลับ: 3อ่าน: 766

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 22:10 ตอบกลับ: 16อ่าน: 1129

แนะนำหลักสูตรการอบรมคุณธรรม

แนะนำหลักสูตรการอบรมคุณธรรม

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:12 ตอบกลับ: 52อ่าน: 1958

หลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทานศีลสมาธิ (พุทธทาสภิกขุ)

หลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทานศีลสมาธิ (พุทธทาสภิกขุ)

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: liketoon05-31 21:46 ตอบกลับ: 7อ่าน: 898

สมุดประจำตัวกิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

สมุดประจำตัวกิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:56 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1287

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 01:50 ตอบกลับ: 8อ่าน: 921

มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

โพสต์โดย: niralai2013-03-19 ตอบกลับล่าสุดโดย: isara263609-13 16:34 ตอบกลับ: 27อ่าน: 1529

แผ่นพับสาระธรรมนำชีวิตข้อคิดกำลังใจแด่เยาวชนไทยผู้หวังความเจริญฯ

แผ่นพับสาระธรรมนำชีวิตข้อคิดกำลังใจแด่เยาวชนไทยผู้หวังความเจริญในชีวิต

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 22:09 ตอบกลับ: 36อ่าน: 1672

บทสวดมนต์จากพระโอษฐ์

บทสวดมนต์จากพระโอษฐ์

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 23:03 ตอบกลับ: 16อ่าน: 1028

แผนการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ฯ

แผนการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ฯ

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:52 ตอบกลับ: 16อ่าน: 1034

แผ่นพับหลักสูตรการอบรมคุณธรรม

แผ่นพับหลักสูตรการอบรมคุณธรรม

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 00:31 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1143

ข้อมูลหลักสูตรค่ายพุทธบุตร 3 วัน 2 คืน

ข้อมูลหลักสูตรค่ายพุทธบุตร 3 วัน 2 คืน

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:10 ตอบกลับ: 45อ่าน: 1906

แนวทางการจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม

แนวทางการจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สมควร09-21 07:48 ตอบกลับ: 24อ่าน: 1199

คู่มือการจัดค่ายคุณธรรมเยาวชน

คู่มือการจัดค่ายคุณธรรมเยาวชน

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 22:07 ตอบกลับ: 51อ่าน: 1836

คู่มือพระวิทยากร

คู่มือพระวิทยากร

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:50 ตอบกลับ: 123อ่าน: 3224

โต้วาทีวันสามเณร

โต้วาทีวันสามเณร

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 22:11 ตอบกลับ: 31อ่าน: 1462

คู่มือการจัดอบรม สามเณรภาคฤดูร้อน ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการจัดอบรม สามเณรภาคฤดูร้อน ฉบับสมบูรณ์ คู่มือการจัดอบรม สามเณรภาคฤ...

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:27 ตอบกลับ: 174อ่าน: 7957

คำคมคารมธรรม

คำคมคารมธรรม

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:06 ตอบกลับ: 117อ่าน: 3571

คู่มืออบรมยุวพุทธ

คู่มืออบรมยุวพุทธ

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:03 ตอบกลับ: 33อ่าน: 1615

คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร

คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:54 ตอบกลับ: 47อ่าน: 1741

คู่มือสมุนไพร(โครงการสมุนไพรในวัด)

คู่มือสมุนไพร(โครงการสมุนไพรในวัด)

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 23:03 ตอบกลับ: 15อ่าน: 1135

คู่มือเข้าค่ายจริยธรรมประถมศึกษา โดยวิทยากรกลุ่มรักษ์ธรรม

คู่มือเข้าค่ายจริยธรรมประถมศึกษา โดยวิทยากรกลุ่มรักษ์ธรรม

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:53 ตอบกลับ: 42อ่าน: 1753

คู่มือเข้าค่ายจริยธรรมมัธยมศึกษา โดยวิทยากรกลุ่มรักษ์ธรรม

คู่มือเข้าค่ายจริยธรรมมัธยมศึกษา โดยวิทยากรกลุ่มรักษ์ธรรม ดาวน์โหลดไฟล์ p...

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:00 ตอบกลับ: 30อ่าน: 1552

คู่มือพระนักเทศน์

คู่มือพระนักเทศน์ คู่มือพระนักเทศน์ รวมวิธีการเทศน์ และเทคนิคการพูด - กา...

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 00:33 ตอบกลับ: 115อ่าน: 4850

คู่มือพระวิทยากรค่ายพุทธบุตร (วัดศรีบุญเรือง)

คู่มือพระวิทยากรค่ายพุทธบุตร (วัดศรีบุญเรือง)

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:58 ตอบกลับ: 64อ่าน: 2114

แนวทางการดำเนินงานโครงการรักพ่อทำตามคำสอนพ่อ

แนวทางการดำเนินงานโครงการรักพ่อทำตามคำสอนพ่อ

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 23:07 ตอบกลับ: 9อ่าน: 945

คู่มือพระวิทยากรค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม

คู่มือพระวิทยากรค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:57 ตอบกลับ: 56อ่าน: 2309

คู่มือโฆษกเสียงทอง งานยกช่อฟ้า-ปิดทองฝังลูกนิมิตรฯ

คู่มือโฆษกเสียงทอง งานยกช่อฟ้า-ปิดทองฝังลูกนิมิตรฯ

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระมหาธงชัย03-17 19:55 ตอบกลับ: 84อ่าน: 4484

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก "น้ำใจไอ้ทอง"

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก "น้ำใจไอ้ทอง"

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 01:58 ตอบกลับ: 28อ่าน: 1692

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก "บันทึกเล่มที่ 15"

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก "บันทึกเล่มที่ 15"

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 00:26 ตอบกลับ: 24อ่าน: 1437

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก "เย็นยอดกตัญญู"

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก "เย็นยอดกตัญญู"

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระอรุณ03-12 15:38 ตอบกลับ: 45อ่าน: 2000

คู่มือวิทยากรโครงการอิ่มบญฯเยาวชนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

คู่มือวิทยากรโครงการอิ่มบญฯเยาวชนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ คลิกดาวน์โห...

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 22:13 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1993

รวมบทบรรยายเพื่อน

รวมบทบรรยายเพื่อน เพื่อนที่ดี มีหนึ่ง ถึงจะน้อย ดีกว่าร...

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 22:08 ตอบกลับ: 93อ่าน: 3434

รวมบทบรรยายพระคุณครู

รวมบทบรรยายพระคุณครู ดาวน์โหลดไฟล์ pdf 17 หัวข้อ ที่นี่

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 21:57 ตอบกลับ: 102อ่าน: 3574

รวมบทบรรยายในหลวง

รวมบทบรรยายในหลวง ดาวน์โหลดไฟล์ pdf 8 หัวข้อที่นี่

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: พรเรขา03-17 23:29 ตอบกลับ: 43อ่าน: 1782

รวมบทบรรยายจุดเทียนปัญญา

รวมบทบรรยายจุดเทียนปัญญา เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ ชีวิตมล...

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: พรเรขา03-17 23:36 ตอบกลับ: 72อ่าน: 2653

รวมบทบรรยายพระคุณพ่อ-แม่

รวมบทบรรยายพระคุณพ่อ-แม่ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf 25 หัวข้อที่นี่

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:34 ตอบกลับ: 135อ่าน: 3687

คู่มือการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานสำหรับวัด

คู่มือการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานสำหรับวัด

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: มิตร02-12 08:39 ตอบกลับ: 14อ่าน: 1114

คำคมคารมปราชญ์

คำคมคารมปราชญ์

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:07 ตอบกลับ: 95อ่าน: 2976

คู่มือพุทธบริษัท (บทสวดมนต์แปลฉบับเข้าค่ายรักษ์ธรรม)

คู่มือพุทธบริษัท (บทสวดมนต์แปลฉบับเข้าค่ายรักษ์ธรรม)

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-21 22:52 ตอบกลับ: 24อ่าน: 1367

ความเชื่อตามคติโบราณ

ความเชื่อตามคติโบราณ

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: khone02-21 02:08 ตอบกลับ: 49อ่าน: 1781

สมุดประจำตัว สำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรม

สมุดประจำตัว สำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรม

โพสต์โดย: niralai2013-03-18 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:51 ตอบกลับ: 34อ่าน: 1605

คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์

คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่

โพสต์โดย: niralai2013-03-08 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 13:59 ตอบกลับ: 143อ่าน: 4614

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />