สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis
niralai
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
 • UID1
 • สมัครเมื่อ2013-03-04
 • ใช้งานล่าสุด2017-03-26
 • ผู้ติดตาม18
 • ติดตาม2
 • โพสต์1655
 • โปร์ไฟล์http://www.watsuanvang.com/
 • วันเกิด1952-12-19
 • เงิน3390บาท
 • ความดี4303คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
 • ผู้สนับสนุน
 • ถ้วยทอง
 • ดาวราตรี
 • แตรดุริยางค์
 • บริการชุมชน
 • ไฟนักบุกเบิก
 • แฟนพันธุ์แท้
 • โซฟาสีแดง
 • ดารา
 • ผึ้งน้อยจอมพลัง
 • สมาชิก
 • ชื่นชอบ
 • ยอดนักเขียน
ราศีธนู(ราศีของท่าน) :
 • อ่าน : 1042
 • ตอบ : 2

กฐินแท้ของชาวพุทธ

Pro คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการมากขึ้นหลังจากเชื่อมโยงไปถึงโอ,เข้าสู่ระบบในขณะนี้บาร์ หากคุณยังไม่มีบัญชีกรุณาลงทะเบียนตอนนี้ร่วมกับเรา! X
กฐินแท้ของชาวพุทธ
นิราลัย.......
  “บุญ”  คือ  เครื่องชำระล้างบาป
  “บาป” คือ  ความชั่วชนิดต่าง ๆ ที่เกิดทางกาย วาจา ใจ เช่น ความหึงสา  พยาบาท  นินทาว่าร้าย  ตระหนี่ขี้เหนียว หรือโลภ โกรธ หลง(ความเห็นแก่ตัว)   การทำบุญก็เพื่อชำระล้างสิ่งชั่วตาง ๆ เหล่านี้  ระยะออกพรรษานี้เป็นฤดูกาลทอดกฐิน  ดังนั้นแน่นอนเหลือเกินว่า    การบอกบุญจะต้องมีขึ้นแน่และมีมากมายหลายวิธีหลายรูปแบบ   ทั้งในรูปของการเชิญร่วมและการเรี่ยไร
  การเชิญร่วม  คือ  ผู้เชิญเชิญด้วยความบริสุทธิ์  ไม่มีความโลภไม่มีอะไรแอบแฝง  ปรารถนาจะให้ผู้มาร่วมงานได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมและผู้ร่วมทำก็ทำด้วยใจศรัทธา  บริสุทธิ์ใจ  สบายอกสบายใจ  มุ่งเจตนาลงสู่การชำระความตระหนี่ที่มีอยู่ในใจตน
  การเรี่ยไร่  คือ  ผู้ที่ไปบอกบุญมีเจตนาจะล่อลวงขูดรีด บีบบังคับเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว  ผู้ที่จะมีความรู้สึกไม่สบายใจ อึดอัดใจใจขุ่นหมอง  ไม่เกิดศรัทธาจึงไม่เป็นบุญ
  ด้วยเหตุนี้แหละ  ออกพรรษาตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นฤดูกาลทอดกฐิน  วัดหลายวัดต่างก็จัดให้มีงานทอดกฐิน     หากท่านจะไปทำบุญวัดใด   เราใคร่ขอเรียนกับท่านพุทธบริษัทผู้ลาดว่า   “ถ้าบุญใดที่ท่านจะทำแล้วทำให้ท่านสบายใจก็จงทำเถิด และถ้าบุญใดขณะที่ทำนั้นจิตของท่านมีความรู้สึกว่าคล้ายถูกบังคับ (ยัดเหยียด-เรี่ยไร)  ก็จงอย่าทำ”

กฐินแท้ของชาวพุทธ
   “ออกพรรษาหน้ากฐินทุกถิ่นทอด                 สนุกยอดสนานใหญ่ไม่มีสอง
    กฐินไทยใครก็รู้ไม่เป็นรอง                          แต่จะหาทำถูกต้องนั้นยากเย็น
    กฐินทัวร์กฐินเที่ยวพอได้ท่อง                      มันยกร่องจริงแม่เอ๋ยไม่เคยเห็น
    เที่ยวเรี่ยไรได้ค่ารถและเบียร์เย็น                 หาช่องเล่นแอบอ้างบุญต้มตุ๋นกิน
    กฐินแท้ที่พระองค์ทรงบัญญัติ                      เพียงถือผ้ามาวัดก็เป็นกฐิน
    มีพระรับก็ทอดเลยแม้กลางดิน                     ไม่ต้องยุ่งโห่แห่กินสิ้นเปลืองเอย.
    “กฐินบั้มพ์กฐินบ๋องส์ล่องเหนือใต้                 โห่แห่ไปเต้นดีสโก้โชว์กฐิน
    กฐินไทยร่ำสุราเป็นอาจิณ                           ทั้งเล่นกินโห่ดวดอวดกันจัง
    บางนั้นจัดใหญ่โตโอ่ยศฐาน์                        มีดาราดนตรีแลมีหนัง
    พอจัดเสร็จเก็บเสร็จเช็คสตางค์                   วัดเกือบพังควักกระเป๋าเศร้าเหงาทรวง
    กฐินแท้ของชาวพุทธสุดจะง่าย                    ไม่วุ่นวายเหมือนดั่งกฐินหลวง...(ตา)    
    มีเพียงผ้าและญาติมิตรศิษย์ทั้งปวง               ไม่ต้องห่วงทอดพระเลยเสบยใจ.
“ศาสนาจะไม่มัวหมอง  เมื่อเราทั้งผองเข้าใจการทำบุญ”
ปัญหาที่สงสัยกันว่าจำนวนพระที่สามารถจะรับกฐินได้นั้นมีกี่รูปกันแน่?
ในวินัยปิฏก อรรถกถา มหาวรรคเล่ม ๗ กล่าวไว้ชัดเจน  ว่าด้วยผู้ได้กรานกฐิน
วินิจฉัยในคำว่า  เอวฺจ  ปน  ภิกฺขเว   กฐินํ  อตฺถริตพฺพํ  นี้  พึงทราบดังนี้ :-
ในมหาปัจจรีแก้ว่า  ถามว่า  ใครได้กรานกฐิน  ใครไม่ได้?
ตอบว่า   ว่าด้วยอำนาจแห่งจำนวนก่อน.  ภิกษุ  ๕ รูปเป็นอย่างต่ำย่อมได้กราน,  อย่างสูงแม้แสนก็ได้ หย่อน  ๕  รูป  
ไม่ได้.
ว่าด้วยอำนาจภิกษุผู้จำพรรษา.  ภิกษุผู้จำพรรษาในปุริมพรรษา ปวารณาในวันปฐมปวารณาแล้ว  ย่อมได้,    ภิกษุผู้มีพรรษาขาด  หรือจำพรรษาในปัจฉิมพรรษา   ย่อมไม่ได้ :  แม้ภิกษุที่จำพรรษาในวัดอื่นก็ไม่ได้.   และภิกษุทั้งปวงผู้จำพรรษาหลัง   เป็นคณปูรกะของภิกษุผู้จำพรรษาต้นก็ได้, แต่พวกเธอไม่ได้อานิสงส์ ;  อานิสงส์ย่อมสำเร็จแก่พวกภิกษุนอกนี้เท่านั้น.  ถ้าภิกษุผู้จำพรรษาต้น  มี  ๔  รูปหรือ  ๓  รูปหรือ  ๒  รูปหรือรูปเดียว,  พึงนิมนต์ภิกษุผู้จำพรรษาหลังมาเพิ่มให้ครบคณะแล้ว  กรานกฐินเถิด. (ต้องเป็นพระที่จำพรรษาอยู่วัดเดียวกันเท่านั้น)  ถ้าภิกษุผู้จำพรรษาต้นมี  ๔ รูป, มีสามเณรอายุครบอยู่รูปหนึ่ง, หากสามเณรนั้นอุปสมบทในพรรษาหลัง, เธอเป็นคณปูรกะได้  ทั้งได้อานิสงส์ด้วย.แม้ในข้อว่า  มีภิกษุ ๓  สามเณร  ๒,  มีภิกษุ  ๒  สามเณร ๓,  มีภิกษุรูปเดียว  สามเณร ๔ นี้  ก็มีนัยอย่างนี้แล
ถ้าภิกษุผู้จำพรรษาต้น  ไม่เข้าใจในการกรานกฐิน, พึงหาพระเถระผู้กล่าวคัมภีร์ขันธกะ   ซึ่งเข้าใจในการกรานกฐิน นิมนต์มา :  ท่านสอนให้สวดกรรมวาจา  ให้กรานกฐิน   แล้วรับทาน แล้วจักไป.  ส่วนอานิสงส์ย่อมสำเร็จแก่ภิกษุนอกนี้เท่านั้น.  ถ้าในวัดมีพระเพียงรูปเดียว  แล้วไปนิมนต์มาจากวัดอื่นอีก ๔ รูป รวมเป็น ๕รูปสามารถรับกฐินได้ไหม   ในวินัยเล่มนี้ได้กล่าวไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้แน่นอน   ยังไม่พบที่มาขอวินัยเล่มใดกล่าวไว้ว่าพระไม่ครบ ๕ รูปแล้วรับกฐินได้พึงทราบตามนี้

ถูกใจ1

ผู้ถูกใจล่าสุด :

sawatdisawatd...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน ผู้พัฒนา ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนาวัดสวนวาง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา  
[และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นขอบคุณ ก่อนดาวน์โหลดสื่อการสอนที่นี่]
ตั้งกระทู้-ตอบกระทู้-ส่งข้อความไม่เป็น =>>>คลิกที่นี่วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง
ต้องการแสดงความคิดเห็นติชมเสนอแนะเว็บวัดสวนวาง =>>>คลิกที่นี่

คลิกดูรายละเอียดลิงค์แจกสื่อที่นี่
sawatdi
สมาชิกระดับ I
สมาชิกระดับ I
 • UID55
 • สมัครเมื่อ2013-04-14
 • ใช้งานล่าสุด2013-04-14
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์6
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี18คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสต์เมื่อ : 2013-04-14 17:18
ขอบคุณที่ถวายความรู้เพิ่มเต็มให้ครับ
ญาณโชติ
สมาชิกระดับ IIIII
สมาชิกระดับ IIIII
 • UID2483
 • สมัครเมื่อ2014-07-28
 • ใช้งานล่าสุด2017-02-26
 • ผู้ติดตาม1
 • ติดตาม2
 • โพสต์244
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน20บาท
 • ความดี369คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสต์เมื่อ : 2014-09-19 09:28
ขอบคุณครับ

ขึ้นไปข้างบน
" />