สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

"เกมพระพุทธเจ้า"ธรรมสำหรับเด็กของ..."พระมหาปรีชา"

คัดลอกลิงค์#
เพิ่มเติม
 • อ่าน : 1196
 • ตอบ : 2
โพสเมื่อ : 2013-03-28 15:12
Pro คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการมากขึ้นหลังจากเชื่อมโยงไปถึงโอ,เข้าสู่ระบบในขณะนี้บาร์ หากคุณยังไม่มีบัญชีกรุณาลงทะเบียนตอนนี้ร่วมกับเรา! X
"เกมพระพุทธเจ้า"ธรรมสำหรับเด็กของ..."พระมหาปรีชา"

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553


คมชัดลึก : เกมการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กๆ เป็น "สื่อการสอนแบบพอเพียง" ของวัดเชิงเลน ต.ราชคราม
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพระอาจารย์จรัญ โอภาโส เป็นเจ้าอาวาส  ได้จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อการสอน
พระพุทธศาสนาจากวัสดุใกล้มือ   สำหรับครูพระที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น หรือโรงเรียนมีอุปกรณ์ไม่พร้อม  สื่อนี้
ใช้ง่ายทำง่ายเล่นง่าย โดยมีพระมหาปรีชา เขมจารี (ปรีชา ถินขาว อายุ ๔๓ ปี พรรษาที่ ๒๒) เป็นหัวแรงสำคัญ

พระมหาปรีชาเล่าว่า    หลังจากเรียนจบนักธรรมเอก และเปรียญธรรมประโยค ๓  เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖   ก็ได้รับมอบ
หมายจากพระอาจารย์จรัญ โอภาโส  เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ให้ออกสอนเด็กๆ เลย ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่า
จะเอาธรรมะอะไรไปสอนเด็ก เพราะขนาดเด็กโตและผู้ใหญ่ยังสอนยากเลย


วันแรกที่ไปสอนก็เริ่มจากเล่านิทานโดยสอดแทรกธรรมะเข้าไป  แต่เหมือนจับปูใส่กระด้ง เด็กรับรู้เพียงว่า  มีพระ
มาสอนโดยเล่านิทานให้ฟังเท่านั้น
 สอนเด็กทุกชั้น  แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเด็กชั้นประถม  สอนไปสอนมาก็เห็นเด็ก
เอาเกมเลื่อนภาพ เลื่อนหมายเลข รวมทั้งเรียงตัวอักษรมาเล่นกัน ซึ่งเป็นเกมง่ายๆ  แต่เด็กให้ความสนใจมาก จึง
เกิดแนวความคิดว่า ถ้าเอาพุทธประวัติไปใส่น่าจะสร้างความสนใจให้เด็กได้   จึงเอาภาพพุทธประวัติตอนสำคัญๆ
ใส่ไป  ปรากฏว่า   เด็กให้ความสนใจมาก เพียงแค่เราบอกว่าเป็นภาพตอนไหน  และมีความสำคัญอย่างไรเท่านั้น  

จากนั้นก็พัฒนาเป็นเกมลูกบิด โดยเอาภาพพุทธประวัติใส่แทนลง ๖ ภาพ ทั้ง ๖ ด้าน ก่อนที่จะพัฒนาเป็นเกมต่างๆ
อีกกว่า ๔๐ เกม เช่น  เกมอักษรไขว่ เกมตามล่าหาหลักธรรม เกมคอสเวร์ธรรมะ เกมจับคู่ธรรม เกม OX เกมบิงโก

มื่อมีเกมจำนวนมาก   สามารถที่จะรวมเป็นหมวดหมู่ว่า หากต้องการให้เด็กได้ธรรมะข้อใด ก็สามารถหาเกมให้เด็ก
ได้ และในจำนวนนี้มีหลายเกมที่ได้รับความนิยม แต่ที่นิยมสุดๆ คือ เกมบิงโก  สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กประถมถึง
มัธยมปลาย


ส่วนที่มาของปัจจัยในการทำเกมต่างๆนั้น พระมหาปรีชาบอกว่า ส่วนใหญ่เป็นทุนส่วนตัวที่ได้รับปัจจัยถวายมาจาก
ญาติโยมที่นิมนต์ไปสวดไปฉันจากญาติโยม โดยปัจจัยทั้งหมดนำมาลงที่เกม


นอกจากนี้แล้ว อีกส่วนหนึ่งจะได้จากโรงเรียนที่นิมนต์ให้ไปช่วยสอนและสาธิตการผลิตสื่อธรรมะสำหรับเด็ก ทั้งนี้
ทางโรงเรียนจะขอให้ช่วยผลิตสื่อธรรมะที่เป็นเกมให้  โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๕๐๐ บาท   สามารถผลิตเกมได้
ประมาณ ๑๐ ชิ้น ซึ่งเมื่อทำทั้งหมดจะมอบให้โรงเรียนทั้งหมด


อย่างไรก็ตาม มีคนจำนวนไม่น้อยอาจจะคิดว่าการสอนธรรมะให้เด็กๆ   แล้วจะไปจำรวมทั้งนำไปใช้อะไรได้  ทั้งนี้
พระมหาปรีชาพูดไว้อย่างน่าคิดว่า  “ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มปลูกฝังที่เด็ก  โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมหากเราวางราก
ฐานการสอนที่ดี  โดยเฉพาะวิชาพุทธศาสนา  เมื่อเด็กเรียนในชั้นสูง  โดยเฉพาะในช่วงชั้นมัธยม    ซึ่งเป็นหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวิต หากทำให้เด็กเข้าใจหน้า เข้าใจหลักธรรม  ก็สามารถทำให้เด็กก้าวพ้นชีวิตในช่วงดังกล่าวได้ อย่าง
กับเราเรียนจบปริญญาตรี โท และเอก คนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่ครูในระดับที่เราเรียนเท่านั้น  จะมีใครสักกี่คนที่นึกถึง
ครูคนแรกที่สอนให้อ่านกอไก่ขอไข่ได้”


เมื่อถามถึงสิ่งที่ได้ พระมหาปรีชาบอกว่า ได้ทำหน้าที่ของพระที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ได้ความสุข และได้
เผยแผ่ธรรมะจริง  โดยไม่ต้อคิดถึงเรื่องปัจจัยติดกัณฑ์เทศน์ หรือปัจจัยถวายพระจากญาติโยม   เพราะสอนเด็กไม่มี
เงินติดกัณฑ์เทศน์แน่นอน เมื่อไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องปัจจัยเข้า


ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีพระรูปอื่นๆ มาช่วยงาน มีแต่จ่ายกับจ่ายเท่านั้น  ผิดกับการเทศน์สอนกับผู้ใหญ่เทศน์ดีไม่ดีผู้ใหญ่ก็
มีเงินถวายติดกัณฑ์เทศน์ ถ้านิมนต์พระนักเทศน์ไปเทศน์ในโรงเรียนกับเทศน์ในที่ทำงาน หรือบริษัทห้างร้าน พระจะ
เลือกไปในที่ทำงาน หรือบริษัทห้างร้านก่อน


การผลิตและจัดทำเกมของพระมหาปรีชาทุกวันนี้   ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น  พุทธศาสนิกชน
ร่วมสานปณิธานแนวการเผยแผ่ธรรมะผ่านการเล่นเกมของพระมหาปรีชาได้ที่ "กองทุนเผยแพร่ผลิตสื่อ" วัดเชิงเลน
ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐๘-๙๘๐๐-๖๓๖๑


คุณค่าแห่งเกม

"เกมที่ผลิตออกมานั้น ในฐานะที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ ก็อยากให้ธรรมะเข้าถึงเด็กๆ ให้เด็กมีความสนใจที่
จะศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา  ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ต้องให้เด็กรู้และเข้าใจในศีลห้า และก็ไม่ได้หวังไปไกลว่าเด็ก
จะเข้าถึงนิพพาน ที่สอนไปทั้งหมดนี้   อาตมาเพียงอยากให้เด็กรู้หน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   รู้หน้าที่ของการเป็น
เด็กนักเรียน คือต้องเรียน รู้หน้าที่ของลูก คือ ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่  เพราะการทำหน้าที่ของตนเชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรม
แล้ว และถ้าทำหน้าที่ดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้น" นี่เป็นความตั้งใจของพระมหาปรีชา


ทั้งนี้ พระมหาปรีชาได้สะท้อนความจริงของเด็กให้ฟังว่า ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ โดยเฉพาะ
วิชาที่เกี่ยวกับธรรมะยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เด็กมีความสนใจ     ยิ่งเมื่อเอาการเล่นเกมกับการเรียน แน่นอนที่สุดว่า เด็กต้องเลือกการเล่นเกมก่อน       เมื่อเด็กชอบเล่นเกมผู้ใหญ่ควรคิดว่าจะเอาความชอบการเล่นเกมนั้นมาสร้างสรรค์อย่างไรให้เกิดประโยชน์


ทุกครั้งที่นำเกมออกไปให้เด็กเล่นในวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งในโอกาสต่างๆ แน่นอนที่สุดว่ามีเกมบางส่วนชำรุด
เสียหาย เกมบางส่วนหายไป ใจหนึ่งก็รู้สึกเสียดาย แต่อีกใจหนึ่งกลับมองว่าเป็นเรื่องดี เกมที่หายไปไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่จะประกาศตามหาของ หรือตัวเด็กที่ขโมยไป ทั้งนี้จะคิดว่าเพราะเป็นเกมที่สนุกที่น่าสนใจ เด็กจึงอยากเล่นและอยากได้ เกมที่หายไปเมื่อไรเด็กหยิบมาเล่น หรือตกในมือของเด็กคนไหนธรรมะก็ไปถึงที่นั่น


ทั้งนี้   พระมหาปรีชาได้ฝากข้อคิดถึงนักวิชาการ นักบริหารงานการศึกษาว่า   ทุกวันนี้ใครๆ  ก็เน้นที่จะผลิตสื่อผ่าน
คอมพิวเตอร์ สื่อมัลติมีเดีย ด้วยการสนับสนุนงบประมาณหลักแสนหลักล้านบาท พร้อมกับคำชมและรางวัลว่า เป็นผู้มีความคิดยอดเยี่ยม    แต่ในสภาพความเป็นจริง     ต้องยอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เท่ากัน   โรงเรียนที่มีมาตรฐาน มีศักยภาพที่จะใช้สื่อมัลติมีเดียมีไม่ถึง ๑๐% ที่เหลือต้องพึ่งสื่อที่ประดิษฐ์จากการทำมือ

“มีเกมบางส่วนหายไป  ใจหนึ่งก็รู้สึกเสียดาย  แต่อีกใจหนึ่งกลับมองว่าเป็นเรื่องดี    เกมที่หายไปเมื่อไรเด็กหยิบมาเล่น หรือตกในมือของเด็กคนไหนธรรมะก็ไปถึงที่นั่น”


เรื่อง / ภาพ ไตรเทพ ไกรงู

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553

รูปภาพ:20_2_5d6daf05b7b9f9f.jpgรูปภาพ:20_2_780288c30344d21.jpgniralai
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
 • UID1
 • สมัครเมื่อ2013-03-04
 • ใช้งานล่าสุด2017-03-26
 • ผู้ติดตาม18
 • ติดตาม2
 • โพสต์1655
 • โปรไฟล์http://www.watsuanvang.com/
 • วันเกิด1952-12-19
 • เงิน3390บาท
 • ความดี4303คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
 • ผู้สนับสนุน
 • ถ้วยทอง
 • ดาวราตรี
 • แตรดุริยางค์
 • บริการชุมชน
 • ไฟนักบุกเบิก
 • แฟนพันธุ์แท้
 • โซฟาสีแดง
 • ดารา
 • ผึ้งน้อยจอมพลัง
 • สมาชิก
 • ชื่นชอบ
 • ยอดนักเขียน
ราศีธนู(ราศีของท่าน) :
ถูกใจ0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน ผู้พัฒนา ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนาวัดสวนวาง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา  
[และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นขอบคุณ ก่อนดาวน์โหลดสื่อการสอนที่นี่]
ตั้งกระทู้-ตอบกระทู้-ส่งข้อความไม่เป็น =>>>คลิกที่นี่วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง
ต้องการแสดงความคิดเห็นติชมเสนอแนะเว็บวัดสวนวาง =>>>คลิกที่นี่

คลิกดูรายละเอียดลิงค์แจกสื่อที่นี่
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสเมื่อ : 2013-12-08 22:05
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสเมื่อ : 2013-12-08 22:05

ขึ้นไปข้างบน
" />